Wells Forum

Werkzaamheden

Het Wells Forum houdt zich bij voorbaat proactief bezig met de ontwikkelingen in en rond Well. Het is gesprekspartner van de gemeente Bergen vanuit het dorp en wordt gebruikt als klankbordgroep in vele ontwikkelingen. Het Wells Forum vergadert 12 keer per jaar en heeft zich als doel gesteld tenminste twee keer per jaar een terugkoppeling te verzorgen aan de inwoners van Well.

Naast de directe leden van het Wells Forum beschikt het over een groep van ruim 30 vrijwilligers die zich inzetten voor diverse activiteiten en werkzaamheden.

Samenstelling

Het Wells Forum bestaat uit:

Ger Koch Schepersweg 5 5855GG Well 501760 0652731591 gerkoch05@gmail.com
Jan Lanjouw Moleneind 13 5855CB Well 501213 0638914404 j.lanjouw@kpnplanet.nl
Jeanny Smeets 't Zand 27 5855BW Well 579509 0654962329 jeanny.smeets@hotmail.com
Andre Sijberts St.Barbarastraat 8 5855BJ Well   0629305024 dresijberts@home.nl
Ruud Deenen Kasteellaan 9 5855AD Well 501246 0627083520 deenenr@gmail.com
Grad Sijberts Grotestraat 40 5855AN Well 501453 0654236016 gsijberts@home.nl
Eliane Reehuis Kevelaarsedijk 2 5855 GC Well   0681038095 info@welltradingcompany,nl
Mart van der Aa Grotestraat 25 5855 AL Well 531658 0626152564 mart.van.der.aa@hetnet.nl

 

Functies / dagelijks bestuur

Voorzitter: a.i. Ger Koch

Secretaris: Ger Koch

Penningmeester: Jan Lanjouw

Werkgroepen/Portefeuilles

Nieuwe Kern Well Ruud  
Oude Kern Well Mart Grad
Woningbouw Andre  
Veiligheid Ger Jeanny
Algemeen Ger  
Website Andre  
Jeugd Jeanny  
Toerisme Ruud  
Ouderen Jan Ger
MFC Jan Jeanny
Groengroep Jan