Afspraken / verslag dorpenronde Well

Publicatiedatum: 22-01-2014

op dinsdag 10 december 2013

Niet geregistreerd gebruik van gemeentegrond
Wethouder Buiting vraagt inwoners die hierover een brief hebben ontvangen maar al afspraken hebben over het gebruik van de gemeentegrond om een afspraak met hem te maken.

In de raadsvergadering van 17 december heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het niet geregistreerd gebruik van gemeentegrond. Daarmee heeft de raad onder andere besloten om het gebruik van gemeentegrond gratis toe te staan mits:
- het een voortuin betreft, die door de gebruiker al onderhouden wordt;
- de gebruiker is aangeschreven voor dit project;
- een gebruiksovereenkomst wordt gesloten, waarbij gebruiker met nadruk afziet van eigendomsrecht en zich verplicht tot onderhoud;
Dit ook met terugwerkende kracht voor te leggen aan burgers die naar aanleiding van dit project al zijn overgegaan tot huur, koop of ontruiming van een voortuin zoals hierboven beschreven.

Meer informatie over dit besluit en het niet geregistreerd gebruik van gemeentegrond staat binnenkort op de gemeentelijke website.

Bomen Kasteellaan
Opm: Aan de Kasteellaan zouden in september bomen worden gekapt. Wat is de stand van zaken?
Uiterlijk binnen twee weken worden de bomen gekapt.

Trottoir Hoenderstraat
Opm: Het trottoir is slecht, de huidige situatie vraagt om onderhoud. Er is echter geen budget gereserveerd hiervoor.

Verkeerssituatie Bosserheide
Opm: Er staan te weinig borden die duidelijk maken dat er 60 km/u gereden mag worden. Er wordt te hard gereden en niet gehandhaafd.
Antwoord: Er zijn twee borden geplaatst. In het 2e kwartaal 2014 behandelt de gemeente het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Dan beoordeelt de gemeente of meer borden en/of aanpassing van de weg noodzakelijk zijn.

Elsterendijk richting Bosserheide
Opm: Hier ligt geen trottoir. Daardoor is de weg niet veilig te gebruiken door mensen met wandelwagens en mensen met een rolstoel. Zijn er plannen voor een trottoir?
Antwoord: Er zijn geen plannen om het trottoir door te trekken. Mogelijk wordt dit meegenomen in het plan Lammerskamp.

Initiatief starterswoningen
Wethouder Buiting wil graag de stand van zaken geven. Gelet op (bedrijfs)belangen is volledige openheid van zaken op dit moment echter niet mogelijk.
Het is een langdurig proces, het verloopt traag. In de laatste vergadering van de commissie Grondgebiedzaken is gevraagd om een deadline te stellen richting projectontwikkelaar.
Inmiddels heeft het college besloten om Lammerskamp gedeeltelijk te laten ontwikkelen door de projectontwikkelaar. Het college verbindt wel enkele voorwaarden aan deze gedeeltelijke ontwikkeling.

Opm:  is het mogelijk een informatieavond te organiseren over de bouw van starterswoningen en over de mogelijkheden van startersleningen?
Antwoord: Wethouder Buiting neemt hierover persoonlijk contact op met dhr. Stammen.

Pleintje Papenbeek
Het pleintje is 5 jaar geleden (gedeeltelijk) opgeknapt. De aanwonenden vinden dat het plein er niet goed bij ligt. De gemeente bekijkt de situatie en informeert de aanwonenden.

Kasteellaan
Opm: De wortels van de bomen zorgen aan de rechterkant van de weg (bekeken vanaf de N271) voor een ongelijk wegdek.
Antwoord: De wethouder bekijkt of er mogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen.

Parkeerprobleem oude kern Well
Opm: Wanneer komt er fatsoenlijke bewegwijzering en handhaving bij fout parkeren?
Antwoord:
- gemeente kan met de politie afspreken om onmiddellijk te gaan verbaliseren bij verkeerd parkeren.
- er zijn echter ook bewoners van de Grotestraat die fout parkeren. Of hun auto de hele dag op een parkeerplaats parkeren in plaats van achterom of op grotere parkeerplaats aan de Grotestraat.
Afspraak:
- gemeente bekijkt of meer/ duidelijke bebording nodig is. - de politie start met waarschuwingsbriefjes voor foutparkeerders.

Lantaarnpalen met reclameborden
Opm: De laatste tijd worden er steeds meer reclameborden aan lantaarnpalen bevestigd. Dat ziet er niet mooi uit. Wordt hiervoor een vergunning verleend?
Antwoord: Tot nu toe heeft de gemeente geen klachten ontvangen over het plaatsen van deze zogenaamde sandwichborden. Wanneer uit meerdere klachten blijkt dat er behoefte is aan regelgeving gaat de gemeente daarmee aan de slag.

Gedrag jeugd Brugweg
Daar ontstaat een gevaarlijke situatie als de schooljeugd zich verzamelt. Ook het gedrag van de jeugd laat te wensen over.
Opm: Kan de verlichting op die locatie verbeterd worden? Daarnaast werken de reflectoren onvoldoende.
Antwoord: De gemeente overlegt met de politie welke verbeteringen mogelijk zijn.

Instellen 50-kilometer zone N271 ter hoogte van de bushalte
De inwoners van Well pleiten er voor om de snelheid vanaf de rotonde in Well terug te brengen naar 50 kilometer per uur.
De N271 is een provinciale weg, de provincie moet daarover een besluit nemen.

Overige berichten

- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen
- Bootreis met de Zonnebloem
- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april
- Koningsdag 2024: Opening Rotonde
- Prachtige Docu 'Dorp vol bloemen' op filmkanaal Archief Well
- Jaarlijkse Bingomiddag Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Presentatie Archief Well: Wellse winkeliers en ondernemers
- Hommage aan de bomen.
- Nieuwe locatie kermis Well
- Herdenkingsdienst goed bezocht
- Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well
- Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
- Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well