Archeologen starten onderzoek Vergrote Voorhaven Zuid in Well

Publicatiedatum: 10-12-2021

Archeologie en zandwinning liggen in elkaars verlengde. Voorafgaand aan de zandwinning gaan archeologen in het gebied op zoek naar overblijfselen uit de oudheid. Vaak doen ze waardevolle vondsten, zoals in gebiedsontwikkelingsproject Maaspark-Well.

Ten noorden van de bestaande voorhaven (Vergrote Voorhaven Noord) zijn in de afgelopen 10 jaar al veel archeologisch opgravingen gedaan. Nu is de Vergrote Voorhaven Zuid aan de beurt. Archeologie bureau RAAP is in opdracht van de Provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestart met archeologisch onderzoek in dit gebied. Het onderzoek betreft een zogenaamde karterende en waarderende fase, wat wil zeggen dat wordt bekeken of er sprake is van archeologische resten en zo ja waar deze liggen, waar ze uit bestaan en hoe oud ze zijn.

Divers landschap
De eerste resultaten laten alvast een divers landschap zien, met ruggen, vlaktes en geulen. Bijzonder is de aanwezigheid van veen in een voormalige geul die min of meer parallel aan de weg het Leuken loopt. Onderzoek hiernaar biedt mogelijkheden om te bepalen welke vegetatie in het verleden in het gebied heeft gegroeid en zo inzicht te krijgen in hoe het landschap er in de (pre)historie uit zag.

De hogere delen zijn archeologisch interessant, omdat daar een hoge verwachting geldt voor (pre)historische bewoningssporen. De eerste proefsleuven lijken die verwachting te bevestigen. Daarnaast zijn ook voormalige wegen aangetroffen, gekenmerkt door bundels van karrensporen.

De komende weken worden nog meer proefsleuven gegraven en wordt geleidelijk steeds meer duidelijk welke archeologische geheimen de bodem verborgen houdt. (FOTO RAAP)

Lees ook het interview met Reinier Ellenkamp van Bureau Raap over de onderzoeken in de afgelopen 10 jaar in het gebied ten noorden van de bestaande voorhaven: In gesprek over Maaspark Well

Overige berichten

- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap
- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen
- Bootreis met de Zonnebloem
- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april