Bomenkap! "Nationaal Park De Maasduinen? Aanleg verbindingszones gestart

Publicatiedatum: 24-01-2012

In het voorjaar van 2008 heeft het Samenwerkingsverband Nationale Parken in Nederland (SNP) een actie gelanceerd onder het motto; ‘Nationale Parken verdienen méér”

Het doel van deze actie is om de grote betekenis van de nationale parken te bevestigen. De provincie Limburg heeft vervolgens de betrokken partijen uitgedaagd om deze actie uit te werken in een investeringsprogramma.

 

Het Investeringsprogramma is gericht op de doelen van het Nationaal Park: natuurbehoud en natuurontwikkeling, recreatief medegebruik , educatie & voorlichting en onderzoek.
 
Bezoekerscentrum De Maasduinen
Het realiseren van het Bezoekerscentrum De Maasduinen staat centraal, inclusief de recreatieve voorzieningen in de directe omgeving voor educatie en natuurgerichte educatie.
Bebording en bewegwijzering is belangrijk om het Nationaal Park op de kaart zetten.
 
Aanleg verbindingszones
Voor de natuur ligt het accent op het realiseren van droge en natte heideverbindingen, het heidebeheer en het herstellen van vennen en het realiseren van externe ecologische verbindingen.
De drie beheerders (gemeente Bergen/stichting De Marke, Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer ) gaan samen met het IVN Consulentschap Limburg en de particuliere eigenaren het investeringsprogramma uitvoeren en financieren. Ook de Europese gemeenschap en de provincie Limburg leveren een financiële bijdrage. De gemeentelijke projecten bestaan onder andere uit bewegwijzering, aanleg heideverbindingszones, de realisatie van een speelbos en de bouw van een tweede schaapskooi. 
De komende drie maanden start de gemeente Bergen met de aanleg van de heideverbindingszones rondom de bossen bij de Putjesberg en bij het Reindersmeer. De dennenbossen worden gedeeltelijk gekapt en aanvullend uitgedund. Op de bodem zal hierdoor meer heide kunnen groeien. Om het schrale zand weer tevoorschijn te laten komen, wordt de dikke humuslaag geplagd.
De ontstane brede heidestroken zorgen dan voor een verbinding tussen de verschillende geïsoleerde heidegebieden. Niet alleen voor reptielen zoals de zandhagedis, de levendbarende hagedis en gladde slang, ontstaat een beter leefgebied. Maar ook voor vele andere warmteminnende diersoorten.
Voor de bezoekers van het gebied ontstaan prachtige uitzichten.
 
Overlast
Bezoekers van het gebied zullen overlast ervaren van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot half maart 2012. Daarna start de vogelbroedtijd en wordt de natuur verder met rust gelaten.
 
Informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Bergen via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0485) 34 83 83, e-mailadres info@bergen.nl of bezoek het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen.
 

Overige berichten

- Verlichting Brugweg (N270)
- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum