Cheque van organisatie 'Goede Doelen Week Well' voor Archief Well

Publicatiedatum: 18-10-2020

Archief Well werd op zaterdag 17 oktober 2020 verrast door de organisatie van de GDWW die, in de personen van Chris van Soest-Klabbers en Rieky Derks-Reiniers, een cheque t.w.v. € 482,65 kwamen aanbieden. In het kader van het 75 jarig bestaan van het Cultuurfonds komt de totale opbrengst dit jaar ten goede van een culturele organisatie, andere jaren is dit 50%. Uiteraard is Archief Well verguld met deze bijdrage en willen ze, naast de GDWW, ook de mensen van harte bedanken die een bijdrage hebben gedaan.

Naast het bewaren, vastleggen en openbaar maken van onze rijke historie wil het Archief Well zich ook inzetten om deze historie in de openbare ruimtes te behouden en zonodig te restaureren of conserveren. Zodat voor de toekomst onze geschiedenis ook in Well bewaard blijft.

Met behulp van de medewerkers hebben ze vorig jaar het muur reliëf, dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw de gevel van kleuterschool "de Joertsenest" sierde en tijdens de afbraak uit de sloop is gered, gerestaureerd en een nieuwe plek gegeven bij de huidige basisschool. 

De afgelopen zomer bevestigde oude straatnaamborden in de oude kern van ons dorp en de uitbreiding van de ANWB bordjes op de oude panden in de Grotestraat is ook een initiatief om de geschiedenis van die panden weer te geven.

Ook maken ze zich sterk voor een algemeen bord, dat aan de Maas wordt geplaatst, waarop het ontstaan en de geschiedenis van Well wordt weergegeven. Het ontwerp is al klaar, nu nog de realisatie.

Archief Well heeft zich ingezet om een documentatieplek te krijgen, voor de ruim honderd jarige geschiedenis van de ontginning  en exploitatie van het Landgoed Wellsmeer, in het nieuw te realiseren Energie Landgoed Wells Meer.
Dit initiatief is gehonoreerd en opgenomen in het Masterplan en zal met medewerking van Archief Well gestalte krijgen.

Momenteel leggen ze de laatste hand aan het oorlogsmonument voor alle Wellse slachtoffers bij de St. Vituskapel naast het Historische Kerkhof. Dit had onthuld moeten worden tijdens de viering van 75 jaar bevrijding WO2, maar is door de Corona crisis uitgesteld. Door de blijvende onzekerheid hieromtrent zijn ze het nu aan het voltooien en de onthulling op een later tijdstip te laten plaatsvinden.

In de planning is ook, in overleg met de parochie, de restauratie van de afbeeldingen op de muren uit 1954 in de St. Vituskapel. Deze houtskool tekeningen over het leven van St. Vitus zijn gemaakt door Jan Fellinger uit NijmegenZe zijn aan het verweren en als we ze willen behouden dan is restauratie noodzakelijk.

Zo zijn er nog enkele ideeën die Archief Well wil verwezenlijken, maar die zijn nog erg prematuur. Als dit concreter wordt zullen we het via de site van Archief Well mededelen.  

Genoeg te doen dus nog. Hiervoor zijn naast vrijwilligers, die zich hiervoor in willen zetten, ook financiële middelen nodig. Gelukkig zorgen o.a. onze "Vrienden van Archief Well" middels een jaarlijkse ondersteuning van € 25,00 hiervoor, maar schenkingen zoals we mogen ontvangen van de Goede Doelen Week Well helpen hierbij natuurlijk ook.

TIP: Word voor € 25,00 per jaar Vriend of Vriendin van Archief Well.

Archief Well: www.archiefwell.nl

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap
- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen