De Groene Rivier geeft de Maas ruimte en laat natuur en landbouw samenkomen

Publicatiedatum: 30-07-2021

In de dijkversterkingsplannen voor Well wordt met ‘de Groene Rivier’ nieuw leven gegeven aan de Oude Maasarm: een geul die sinds de IJstijd tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ Well ligt. De dijken worden er verlegd, zodat de Maas bij hoogwater weer door de Oude Maasarm kan stromen. Het hoogwater van juli 2021 heeft laten zien hoe belangrijk het is dat de Maas de ruimte krijgt.

Eric Kuiper, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Gemeente Bergen, Keesjan van den Herik, gebiedsregisseur van Waterschap Limburg en Wim van Hengel, senior-adviseur waterbeheer bij Rijkswaterstaat vertellen meer over de Groene Rivier. Hoe wegen zij alle belangen af om zo tot het beste resultaat voor de omgeving en haar inwoners te komen?

Lees het volledig artikel op de site van het waterschap.

 

 

Overige berichten

- Rondleiding Historische Molenroute Well
- Vraag attentie aan voor mantelzorger
- Maaspark Well Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling
- Leergeld De Stuwwal: Alle Kinderen mogen meedoen!
- Video presentatie dijken uitwerkingslocaties Well
- Toelichting op de meteorologische zomer van 2021
- De exceptionele zomer van 2021
- Harmonie sjouwt volgende week oud papier voor Lisanne
- Rondleiding Historische Molenroute Well
- Kleedjesmarkt (helaas) het alternatief voor de rommelmarkt van KVW in 2021
- OPROEP voor jouw foto's van juli 2021.
- Nazorgfase Hoogwater (2)
- Extra Afvalinzameling
- Nazorgfase Hoogwater (1)
- Well op het Jeugdjournaal