Energie-update Well

Publicatiedatum: 05-09-2020

Deze week heeft de gemeente Bergen drie verschillende energie-updates gericht op Well. Lees snel verder en neem voor meer informatie contact op met de verschillende organisaties. 

Wells Forum richt energiecoöperatie op
Wells Forum richt de tweede energiecoöperatie in Bergen op. De energiecoöperatie heeft in eerste instantie het voornemen om circa 300 zonnepanelen te plaatsen op het dak van Garage van Wanroy in Well. Energiecoöperatie Limburg neemt de projectbegeleiding en uitvoering voor de nieuwe energiecoöperatie voor haar rekening. De coöperatie maakt voor haar plannen gebruik van de Postcoderoosregeling en de VerduurSAMEN2030-impuls. Met de postcoderoosregeling krijgen leden van de coöperatie een belastingvoordeel op energie die ze lokaal en duurzaam opwekken.

Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl/verduursamen2030

Provincie Limburg draagt bevoegdheid vergunningen windturbines over aan gemeente Bergen
Gedeputeerde Staten hebben op 11 augustus 2020 besloten om af te zien van de bevoegdheid voor de vergunningen voor de windturbines binnen Energielandgoed Wells Meer. Zij hebben besloten de besluitvorming over de vergunningverlening over te dragen aan gemeente Bergen. Dit zorgt ervoor dat Bergen zelf regie kan voeren over project Energielandgoed Wells Meer. Daarnaast kan het proces van vergunningverlening gestroomlijnd worden, waarmee een versnelling in de proceduretijd kan worden bereikt. Dit is in lijn met het provinciale omgevingsbeleid. Daarin is aangegeven dat gemeenten het voortouw nemen om te komen tot ruimtelijke plannen die de plaatsing van windturbines mogelijk maken.

Vaststelling bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer in februari 2021
Voor het Energielandgoed Wells Meer hebben we er altijd naar gestreefd om in 2021 een SDE++- aanvraag in te dienen. We zijn er in de planning van uitgegaan dat de indieningstermijn in het voorjaar zou plaatsvinden. Inmiddels is er meer duidelijk geworden over de indieningstermijn in 2021. Er wordt uitgegaan van één openstellingsronde, die plaatsvindt kort na de zomer. Hiermee krijgen we meer ruimte voor het klaarmaken van de stukken die nodig zijn voor de indiening. Dit betekent dat er in de projectplanning van het Energielandgoed een verschuiving plaatsvindt. Het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en het verlenen van de omgevingsvergunningen wordt van december 2020 verplaatst naar februari 2021. De zienswijzeperiode op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen zal nu plaatsvinden van 15 oktober 2020 tot 26 november. Hiermee verandert de overall planning niet. We gaan er nog steeds van uit dat we in 2022 kunnen starten met de bouw.

Kijk voor meer informatie op www.energielandgoedwellsmeer.nl

Overige berichten

- Expositie Jan Brandsma in Aijen
- Digitaal samenleven voor senioren’ in Gemeente Bergen krijgt donatie uit het VoordeBuurt Fonds
- Aanleg Glasvezelnetwerk in Bergen gestart
- Rondweg Wanssum klaar voor gebruik
- Wings of Freedom: Aircrashroute verbindt Duitsland en Nederland
- Zonne-energie uit Well
- Leergeld kan mogelijk ook uw kinderen helpen
- Aanvragen mantelzorgcompliment
- Geen panelen op je dak, maar toch (voordelig) profiteren van Wellse zonne-energie?
- Opening rondweg Wanssum
- Verlichting Brugweg (N270)
- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well