Goede Doelen Week Well

Publicatiedatum: 08-05-2011

Zoals reeds aangekondigd wordt de GDWW dit jaar gehouden van 22 t/m 27 mei.
 

En evenals het vorig jaar wordt er dus in één week voor alle Goede Doelen, waarvoor in Well  reeds jarenlang gecollecteerd wordt ( 10 in totaal ) huis aan huis geld ingezameld via een enveloppe, die de week vóór
de collecte bij U bezorgd wordt. Houdt dus Uw brievenbus in
de gaten en lees de ingesloten brief. Steun de Goede Doelen!!!!

Er wordt gecollecteerd voor :
Jantje Beton (50 % is dit jaar voor de Jeugd van de Tennisclub)
Nederlandse Hartstichting
Astmafonds
Prins Bernhard Cultuurfonds (1/3 deel is voor onze Harmonie)
Maag Lever Darm Stichting
KWF Kankerbestrijding
Prinses Beatrix Spieren Fonds
Nierstichting
Nederlandse Brandwonden Stichting
Amnesty International

Méér informatie is hier op de Goede Doelen Week Well website te vinden

 

Overige berichten

- Vollemaanswandeling Leukermeer
- Gebratech komt naar Well
- Reportage: Toon Roosen herstellende van Corona
- Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer
- Plaatsing lichtmasten Halfrondweg
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof
- Video Dodenherdenking 2020
- Bevrijdingsfestiviteiten Well verplaatst naar 2021
- Het waterschap Limburg informeerd(e) Well over de Dijkversterking
- Door het coronavirus leven we in een rare tijd.
- Viering 75 Jaar vrijheid Well uitgesteld!
- Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid
- Zonnebloem Well/Wellerlooi bezocht het nieuwe vrijheidsmuseum
- Informatiebijeenkomst Waterschap Limburg afgezegd