Gulle VOC verrast Solistenconcours met cheque van € 2000,-

Publicatiedatum: 17-03-2016

Vriendenkring Ondernemers Club

Tijdens het Solistenconcours van de gezamenlijke muziekverenigingen in de gemeente Bergen, dat gehouden werd op zondag 13 maart j.l  in “’t Luukske” te Wellerlooi, werd de organisatie blij verrast met een gulle geste van de VOC; een cheque t.w.v. € 2000,-!!
In zijn opening memoreerde voorzitter Wil van Zwieten van muziekvereniging fanfare Nooit Gedacht Wellerlooi, in de functie van gastheer van dit jaarlijks terugkerend evenement, het belang van muziekonderricht aan (jonge) kinderen, zoals een betere emotionele balans, gunstige invloed op de algemene ontwikkeling en het vermogen om samen dingen tot stand te brengen. Treffender kon hij het niet verwoorden en dat belang werd volmondig onderstreept door Marleen Theeuwen namens stichting VOC (Vriendenkring Ondernemers Club). In een periode dat organisaties steeds vaker zelfstandig de spreekwoordelijke broek op moeten houden is het van belang dat ook bedrijven hun verantwoording nemen in het participeren in de gemeenschap waarin zij opereren. In de Gemeente Bergen is sinds enkele jaren een groep ondernemers actief die zich op initiatief van Harmonie de Vriendenkring hebben verenigd in de VOC. Inmiddels gedragen door meerdere muziekkorpsen komt deze groep ondernemers 2 maal per jaar bij elkaar bij een van de aangesloten bedrijven voor een bedrijfsbezoek met presentatie waarin na afloop ruimte is voor een levendige discussie aangaande marktontwikkelingen, trends en ook sociaal verantwoord ondernemen! De middag wordt dan afgesloten met een gezellig samenzijn en gelegenheid tot netwerken. De opbrengst van deze bijeenkomsten wordt gereserveerd voor donaties aan culturele doelen waaronder dus m.n. muziekverenigingen in de Gemeente Bergen. Het feit dat er ruim 60 leerlingen uit alle korpsen hun vorderingen demonstreerden tijdens dit solistenconcours, was een uitgelezen moment voor de VOC om ook daadwerkelijk alle verenigingen direct te bereiken. De cheque werd dankbaar aanvaard en bevestigde de goede sfeer van deze mooie happening. Ondernemers die interesse hebben om ook deel te nemen aan de VOC kunnen voor informatie contact opnemen via het secretariaat; ondernemersclub@gmail.com

 

Overige berichten

- Verlichting Brugweg (N270)
- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum