Het grote mopperen!

Publicatiedatum: 24-09-2022

En dat er hedendaags erg veel en door welhaast iedereen gemopperd wordt, is zéér begrijpelijk: voorbeelden te over. Ook ik mopper (maar zo min mogelijk).

Mijn mopperen richt zich in dezen tot bepaalde mopperaars. Aanvankelijk was dat over een bepaalde groep mopperende ouderen van zo ongeveer vanaf 60 jaar, die hun financiële zaken redelijk tot goed op orde hebben. Op een groep die niet afhankelijk is van anderen en ook geen hulp nodig hebben. Vaak zien ze zelf niet zien hoe gelukkig ze (kunnen) zijn, waarbij ze zouden kunnen genieten van hun ‘oude dag’. Dat is uiteraard hun keuze.

Ze hebben er bijna allen een gewerkt leven opzitten, maar de economie moet draaien; "We moeten verder groeien!", zo luidt het veelal van deze groep.

Een deel van deze groep richt zich specifiek tegen Milieubewegingen én allen die dezen ondersteunen. Tevens zetten ze zich af tegen (bepaalde) linkse politieke partijen:

Ze mopperen over: ‘milieugekkies’ (zoals bijvoorbeeld Greta Thunberg genoemd wordt), Frans Timmermans (eurocraat) en als laatste voorbeeld de Nederlandse overheid met hun ‘milieuflauwekul’.

Ze willen veelal niet betutteld worden, niet in de gaten hebbende dat dat middels onze belastingen, wetten en regelgevingen volop gebeurd. Door al deze zaken hebben we ‘nog’ steeds tot op zekere hoogte orde, hoewel ook hier een teloorgang lijkt te groeien.

(De definitie van ‘milieugekkie’ is bedoeld als een scheldwoord op milieuactivist zoals bijvoorbeeld een boomknuffelaar. Ik heb het even opgezocht in het Woordenboek van Populair Taalgebruik: Milieuactivisme is echter bewust politiek handelen ter verdediging van de leefwereld. Dat zijn dus bij lange na geen ‘gekkies’, integendeel zelfs.)

Van deze mopperende groep distantieert zich onbewust ook een deel van de 'kopen-kopen-kopen maatschappij'. Ze zijn een keurig voorbeeld van dat wat we met z'n allen zouden kunnen doen. Ze besteden weinig en zijn zuinig, gaan bijna nooit op vakantie, stappen het vliegtuig niet in, rijden weinig met hun auto en eten niet overdreven (weinig vlees, waarmee de veestapel en de uitstoot ook geminimaliseerd kan worden).

Ze dragen bij aan een betere wereld, de wereld van het consuminderen, zonder dat ze het zelf vaak in de gaten hebben.

Toch zijn er binnen die groep anderen die nóg verder gaan, want ... een deel van deze groep weigert zelfs resoluut aan goede doelen te geven. Zijn niet bezig om iets of wat-dan-ook bij te dragen aan een mogelijke betere wereld en doen ook niets. Behalve mopperen dan. En dat doet me denken aan bekende namen Ebenezer Scrooge en Dagobert Duck. Ach ... Wellicht dat deze groep voorzichtig is met hun uitgaven en sparen voor de nóg moeilijkere tijden die mogelijk gaan komen. Je weet het nooit. 😉

Met consumeren wordt in het dagelijks spraakgebruik vooral verwezen naar eten of drinken en ook dat kan verstandig en gezonder anders. We zijn er immers al mee bezig en bewijzen dat het dus anders én minder kan, omdat het vooral ook duurder wordt, voor zover het mogelijk dan. De overheid maakt het helaas voor een steeds grotere groep mensen financieel onmogelijk omdat ze niet meer kunnen minderen en dus begrijp ik de andere mopperende ouderen en jongeren. Zowel tegenstanders als voorstanders van de consumptiemaatschappij.

Soms zoeken ze vrijwillig steun zoals bijvoorbeeld bij de rechtsextremistische partijen. Trump, is daar bijvoorbeeld een hedendaags eclatant voorbeeld van, maar vormt als individu geen direct gevaar. Het zijn vooral deze vrijwillige volgers die hen stekeblind blijven volgen. Zelfs als aangetoond wordt dat ze frauderen, corrumperen, verkrachten en mensen vermoorden.

Hitler en Stalin ‘zaliger’ wisten hoe ze massa- psychologie en hypnose toe konden passen. Mijn grootste vrees is dat we vooral in dezen steeds dommer worden. Wanneer de volgers van dergelijken een meerderheid gaan vormen, kan de democratie zich doen laten gelden wat de snelheid naar de bodemloze put van verloedering en verderf verder zal doen toenemen. De teloorgang op elk gebied. We vernietigen het 'Aards paradijs', wat nooit van ons is geweest. De weelderige Natuur is aan elke levensvorm gegeven en de mens is de bewezen bijdrager in de versnelling van de hedendaagse vernietiging hiervan (sinds de industriële revolutie). En dat wordt door velen niet voor waar aangenomen of heel eenvoudig weggewuifd of afgeschoven op andere oorzaken.

De film ‘Don't look up’

is hier als metafoor van toepassing op. Lastig om te accepteren zoals mensen kunnen zijn, maar het lukt mij steeds beter. 😊 Dus voordat Greta Thunberg  en dergelijken van iemand het predicaat 'idioot' krijgt of al gekregen heeft, klik dan eerst even op de onderstreping van haar naam en vergelijk dat met jouw eigen leven.

Het blijft mij blij maken dat er mensen en organisaties zijn die zich inspannen op het gebied van Natuur en Milieu. Het is aandoenlijk en vertederend om te lezen en te zien hoe deze mooie mensen dieren en planten helpen én hun naasten. Hoe ze zich hier soms hun gehele leven voor inzetten. En zo hebben ook een groeiend aantal boeren het Natuurminnend hart op de juiste plaats zoals bijvoorbeeld de bio-boeren. En jawel, er zijn ook zéker veeboeren om trots op te zijn zoals bijvoorbeeld familie Van de Kamp. Tijdens onze fietstocht in de omgeving van Putten werden we verrast door een fikse regenbui. Het kan niet louter toeval zijn geweest dat de boerderij van deze familie ons op 10 september jongstleden een schuilmogelijkheid gaf. Het viel ons toe en hoewel ik veel moeite heb met het slachten van dieren, vertederde het mij hoe deze mensen met hun dieren omgaan en er over vertelden, maar toch …

Er zijn mensen die de wereld wakker proberen te schudden en te verbeteren op velerlei gebied. Jezus werd er echter voor aan het kruis genageld. En dat is wat de domme mopperende massa letterlijk en figuurlijk doet in min of meerdere mate met het verzonnen concept ‘milieugekkies’. Wat is er immers mis met bewustwording van duurzame ontwikkeling, recycling, milieuvriendelijke manieren van energieopwekking, voedselveiligheid, bescherming van Natuurgebieden en diersoorten? Link.

Niet meteen gaan mopperen … en klik even op de onderstrepingen. 😉

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap
- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen