Informatieavond dijkversterking en dijkverlegging

Publicatiedatum: 14-01-2017

Hoe ziet Well er uit na het verhogen en/of verleggen van de kademuur, coupures en dijken?

Infoavond: 1 februari 2017 in de Buun. Aanvang 19.00 uur.

Bericht van Waterschap Limburg:

Waarom dijkversterking?
Het is goed wonen, werken en recreëren langs de Maas. Maar helaas is dit niet zonder risico’s. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen achter de dijk te beschermen tegen overstromingen. En ze zijn niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Waterschap Limburg heeft de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om in Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo-Laerbroeck en Thorn-Wessem het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.

Informatieavond
Wij beseffen dat de impact van de dijkversterkingen en –verleggingen op u als belanghebbende groot kan zijn en dat er behoefte is aan informatie. We zitten nu in de verkenningsfase. Samen met belanghebbenden verkennen we het gebied, de opgave, knelpunten en kansen. In deze fase is er ruimte voor uw ideeën en oplossingen.

We gaan graag met u in gesprek op 1 februari in MFC de Buun. De zaal is open vanaf 18.45 uur. Om 19.00 uur start het programma met een gezamenlijk deel. Aansluitend is er gelegenheid om bij de informatiestands informatie te krijgen en in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de kenmerken van het dijktraject, de techniek en voorbereidende onderzoeken zoals archeologie.

Contact en info
Meer informatie over de dijkversterkingen vindt u op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen kunt u per e-mail stellen aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het centrale loket van het waterschap dat al uw vragen over dijkversterkingen behandelt. U kunt ons tijdens kantooruren ook bellen, tel. 077 - 3891111.

Zie ook: Dijkversterking Well

Brochure: Dijkberschermingingen in Noord en Midden Limburg. 

Eerder bericht op deze site van 08-12-2016:

Waar het Waterschap Limburg snel wil starten met het verhogen van de dijken, vinden acht gemeenten in Noord-en Midden-Limburg dat er nog eens goed naar de plannen moet worden gekeken. Dat vindt ook wethouder Splinter van onze gemeente Bergen. Hij is heel erg geschrokken van de hoge dijken die aangelegd worden en vraagt zich af of iedereen zich wel realiseert wat er aan staat te komen. In september 2016 is hij als wethouder benoemd. Bij het doorspitten van dossiers stuitte wethouder Splinter op plannen om de dijken te versterken. In ons dorp komen metershoge dijken, waarachter Well komt te liggen, die de Maas onzichtbaar maken en het dorp splijten.

Ook aanwonenden vragen zich af wat er met het open Maasfront in de Grotestraat gaat gebeuren. En met de coupures in de achtertuinen van de bewoners in deze straat. Prangende vragen die veel inwoners zich stellen en waar ze graag duidelijke antwoorden op willen krijgen.


 

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap
- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen