‘Keplaon’ Schreurs overleden

Publicatiedatum: 14-04-2022

Op palmzondag 10 april bereikte ons het bericht van het overlijden op 87 jarige leeftijd van mgr. Jos Schreurs.

Mgr. drs. Marie Guillaume Gerard Joseph (Jos) Schreurs werd op 11 november 1934 geboren in Nuth. Zijn priesterwijding vond plaats op 21 maart 1959. Met ingang van 3 augustus van dat jaar werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie Sint-Vitus in Well. Tevens kreeg hij de zorg voor het jeugdwerk in de gemeente Bergen. Met ingang van 25 april 1963 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Servatius in Maastricht. De loopbaan van Mgr. Scheurs kreeg een heel specifieke wending, toen hij op 22 december 1969 benoemd werd tot aalmoezenier van Sociale Werken voor de dekenaten Gronsveld, Gulpen en Meerssen. Tot aan zijn emeritaat zou hij in dit werkveld actief blijven

Enkele opmerkelijke feiten uit zijn latere loopbaan waren:                                                                                      
Sinds 1980 was hij korte tijd lid van de Eerste Kamer en trok hij de aandacht door als priester en CDA’er voor het wetsvoorstel over abortus te stemmen van het kabinet van Agt. Ook hield hij zich bezig met de zoektocht naar het verduisterd kerkgeld door deken Joep Haffmans van Gulpen-Gronsveld. Na zeven jaar onderzoek werd dat in 2016 afgerond.

Keplaon Schreurs, zoals hij hier bekend stond, werd na zijn priesterwijding op 24 jarige leeftijd benoemd tot kapelaan in Well.

In Well heeft hij bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten. Hij was een jonge enthousiaste priester en door zijn bemoeienissen met het jongerenwerk werd hij vooral bij de jongeren een populair figuur. Hij was een jonge priester die door zijn informele optreden voor een modernere en nieuwe frisse wind zorgde binnen de traditionele Rooms-Katholieke samenleving in ons dorp. Deze manier van optreden werd hem, vooral door de oudere generatie, niet altijd in dank afgenomen. Maar als verbinder en door zijn optreden verkleinde hij de kloof tussen de geestelijkheid en de burgers. Vanaf het begin van zijn benoeming liet hij zich gelden.

Als lid van de Parochiële Jeugdraad, een overkoepelend orgaan dat bestond uit vertegenwoordigers van verschillende verenigingen, nam hij ook zitting in het Carnavals comité. Dit comité had als doel de Wellse jeugd in georganiseerde vorm carnaval te laten vieren. Kapelaan Schreurs kwam uit het zuiden van Limburg en kende het carnavalsgebeuren. Zijn nuttige tips kwamen goed van pas in deze beginperiode.

Dat lukte met als gevolg dat de Wellse jeugd in 1960 voor het eerst carnaval kon vieren met een prins carnaval en een raad van elf. Een jaar later konden ook de volwassenen carnaval vieren bij de Maasjoerts.

In 2013 schreef hij het voorwoord in deel 2 van ‘Well, sporen uit het verleden’.

Hierin memoreert hij over zijn origineel afscheid in mei 1963 als kapelaan van Well in het bos in de buurt van de Wellsche Hut. Geheel onverwacht doken daar in het bos vele leden en vertegenwoordigers van het Wellse verenigingsleven op. Sinds die tijd heeft hij vaker in zijn leven afscheid moeten nemen, maar aan geen daarvan bewaarde hij zo’n warme herinneringen als aan zijn afscheid van Well.

Hij schrijft: “Geen wonder, want als jonge kapelaan was Well mijn jeugdliefde; maar zelden vergeet iemand zijn jeugdliefde, zeker niet als je zoals ik zoveel van mensen mocht leren.”

Die avond kreeg hij als afscheid een boek vol namen en handtekeningen van alle verenigingen voor de jeugdigen en volwassenen, foto’s van Well en al die actieve clubs met veel hartelijke woorden.

“Wat hebben we samen veel gepraat, overlegd, georganiseerd, gelachen, gezongen en gebeden,” schreef hij. Het boek ”’n Klène herinnering án Well” kwam hij toen zelf brengen. Hij vond dat het na zoveel jaren thuis hoorde in het archief van Well.

De plechtige uitvaartdienst van ‘keplaon’ Schreurs is op zaterdag 16 april 2022 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Dionysius in Schinnen. Aansluitend wordt hij begraven op het parochiekerkhof aldaar.

Ger Peters, 13 april 2022

Overige berichten

- Fatsoen?
- Vrijwilligersvergadering van De Zonnebloem met veel bedankjes.
- Carnavalsprogramma Maasjoerts 2022-2023
- Carnavaleske filmmiddag in de Buun
- Jesse Sijberts houdt lezing in MFC de Buun: “Well 100 dagen frontlinie”
- Concerto Mosa Joertsicus en Goed Gejat Joertseplat:Sanseveria op 4 februari
- Weer ‘Krènse’ bij de Mosa Joertsicus
- Pontje Reindersmeer uit de vaart
- Koffiemiddag Zonnebloem groot succes
- Ontmoetingspunt met een carnavalstintje
- Gemeente Bergen inventariseert gevolgen stijgende energieprijzen
- Zonnebloem naar de Kerstmarkt
- Atelier Tomas Dirrix wint prijsvraag waterpaviljoen
- Column Pierre Linssen: Moeder
- Bushalte Bosserheide komt te vervallen