Keuze tracé en type kering in Well centrum krijgt steeds meer vorm

Publicatiedatum: 12-11-2019

Na een wat rustiger periode in Well, is sinds de zomer de verkenning van de dijkversterking weer flink op gang gekomen voor met name het centrum van Well.

Tijdens ontwerpateliers, informatieavonden en tuinbezoeken denken bewoners en waterschap gezamenlijk na over hoe de belangen van waterveiligheid, contact met de Maas en ruimtelijke kwaliteit goed gecombineerd kunnen worden. Het gaat om een gevarieerd dijktracé, waar een harde kering door tuinen, een monumentale muur en een groene kering, in elkaar overlopen.

Tijdens een ontwerpatelier op 30 september in La Belle Meuse bogen bewoners en waterschappers zich, onder leiding van landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze, over schetsen van het publieke deel van Well. Bewoners hadden, tijdens een wandeling in juli, de wensen voor dat gebied aangegeven. Bijvoorbeeld om een venster op de Maas te creëren en het kapelletje beter met het plein te verbinden. Langs het plein, waar nu een demontabele kering aanwezig is, wordt gedacht aan een demontabele kering omdat het om een publieke plek gaat waar contact met de Maas een grote kwaliteit is. Zo’n kering kan goed ingepast worden in een glooiende helling, waarbij de toegankelijkheid van de steiger geborgd blijft. Er is ook gesproken over het beperken van parkeren op het pleintje, om het contact met de Maas zo min mogelijk te belemmeren.

Een week later, op 8 oktober, is met de bewoners van het begin van de Grotestraat gesproken, waar een groene kering langs tuinen en weilanden loopt. De kering wordt opgehoogd en wordt daardoor breder. Uitgangspunt is om het aantal bochten in de kering zoveel mogelijk te beperken. Daarom werd de optie besproken om de kering ter hoogte van de beekovergang dichter naar de rivier te leggen en het talud aan de straatkant te gebruiken voor natuur of parkeerplaatsen. Er zijn twee vervolgbijeenkomsten met de bewoners ingepland om deze thema’s verder te bespreken. Enthousiasme was er in ieder geval voor het creëren van een uitzichtpunt over Well en de Maas. Tevens is er op 21 oktober in MFC de Buun een presentatie gegeven door het waterschap over de harde keringen in de achtertuinen van Grotestraat 13-45.

De huidige kering moet circa 0,8 meter worden verhoogd en voldoet qua stevigheid ook niet meer. Een geheel nieuwe kering is nodig, deze kan deels in glas worden uitgevoerd. De kering kan zoals in de huidige situatie door de tuinen blijven lopen, of verschuiven naar de erfgrens. Beide opties zijn met bewoners besproken, evenals de mogelijkheden wat betreft type kering. In de eerste helft van november vinden tuinbezoeken plaats met o.a. een landschapsarchitect en technisch expert, om goed te bekijken hoe de kering in de tuinen kan worden ingepast.

Onze Maas, onze veiligheid”. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg, samen met het Rijk, de provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Elke plek verdient een oplossing die past bij zijn omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren naar die omgeving, maar ook dat we keuzes maken. Want met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken in de verschillende projecten.

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap
- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen