Kindervakantiewerk 2017

Publicatiedatum: 17-05-2017

Op zondag 23 juli 2017 begint het kindervakantiewerk. Deze week wordt georganiseerd op “Het Evenemententerrein” aan de Wezerweg.
Het thema dit jaar is “Well Muzikaal”

Op zondag beginnen we met de kindermarkt en de grote rommelmarkt. Deelnemende kinderen krijgen een speciale reductiekaart (alleen geldig op zondag), af te halen bij de info balie.
Voor de allerkleinsten is er deze dag een zweef/draaimolen.

Maandagmorgen 24 juli starten we het KVW op de parkeerplaats bij cafe Vink.
Op maandag is er een bosspeeldag. De peuters zijn deze dag vrij!   
Vanaf de parkeerplaats lopen wij gezamenlijk naar het bos.

Dinsdag en woensdag worden gevuld met o.a. survival, spellencircuit, luchtkussen, kabelbaan en natuurlijk de handvaardigheid. Voor groep 8 is er een overnachting gepland op woensdag.

Op donderdagmorgen o.a. handvaardigheid, spellencircuit en luchtkussen.
’s Middags vanaf 14.00 staat in het teken van de eindvoorstelling, waarbij iedereen welkom is.

Het kindervakantiewerk is bedoeld voor alle Wellse kinderen, ook voor hen die niet in Well op de basisschool of OKI  zitten. Kinderen van 3 jaar (per 1-7-2017) en ouder  mogen deelnemen.
Als u lid bent van de Oudervereniging vragen wij een bijdrage van  € 7,50 per kind. Bent u geen lid dan vragen wij € 25,- per kind.

Opgave voor een kraampje op de  kindermarkt kunt u bijgaand formulier invullen.
Wij vragen een bijdrage van € 2,- per gereserveerde ruimte (halve marktkraam).
Nadat de indeling bekend is zal iedere deelnemer hierover geïnformeerd worden.

Alle aanmeldingen (opgaveformulieren + geld in gesloten envelop met naam) dienen
uiterlijk vrijdag 26 mei a.s. binnen te zijn op de basisschool, ‘t Kienderbenkse of  bij Gerrie Gramser Mandenmakerstraat 9 te Well. (Graag in de deur  brievenbus)

Wie zich te laat heeft opgegeven kan in deze week uitsluitend op dinsdag, woensdag en donderdag meedoen. De deelnamekosten blijven zoals hierboven genoemd.
Via dit opgaveformulier kunnen alleen ouders zich opgeven als leiding. Voor andere enthousiaste mensen die ons willen helpen als leiding voor een groep staat er een aparte oproep in ’t Wells Krentje en op de website. www.kvw-well.nl

Deelname aan kindervakantiewerk is geheel op eigen risico!

Maandag:
9.00u     verzamelen bij cafe Vink (fietsen plaatsen op grasveld)
9.15u     gezamenlijke oversteek rijksweg
9.45u     begin bosdag

Dinsdag, woensdag en donderdag:
9.00u     verzamelen parkeerplaats cafe Vink
9.15u     gezamenlijke oversteek rijksweg
10.00u   aanvang activiteiten

Klik HIER voor het opgaveformulier voor het kind

Klik HIER voor het opgaveformulier voor de hoofd- of hulpleiding

Overige berichten

- Vollemaanswandeling Leukermeer
- Gebratech komt naar Well
- Reportage: Toon Roosen herstellende van Corona
- Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer
- Plaatsing lichtmasten Halfrondweg
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof
- Video Dodenherdenking 2020
- Bevrijdingsfestiviteiten Well verplaatst naar 2021
- Het waterschap Limburg informeerd(e) Well over de Dijkversterking
- Door het coronavirus leven we in een rare tijd.
- Viering 75 Jaar vrijheid Well uitgesteld!
- Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid
- Zonnebloem Well/Wellerlooi bezocht het nieuwe vrijheidsmuseum
- Informatiebijeenkomst Waterschap Limburg afgezegd