Leergeld kan mogelijk ook uw kinderen helpen

Publicatiedatum: 30-08-2020

In Nederland leeft zeker na Corona één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld De Stuwwal wil deze kinderen ook mee laten doen!

Stichting Leergeld De Stuwwal doet ertoe, alle kinderen moeten meedoen

De Stichting Leergeld De Stuwwal heeft een praktisch doel: het voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar aan de zijlijn komen te staan. Kinderen uit de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen zijn hier de doelgroep. Inwoners uit deze gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor het verkrijgen van middelen en voorzieningen.

Waarom Stichting Leergeld

Gemeenten hebben soms hoge drempels bij de hulp aan gezinnen met geldproblemen. De vrijwilligers van Stichting Leergeld zijn ervaren en getraind. De betrokken vrijwilligers van De Stuwwal zijn goed in het leggen van persoonlijke contacten, in het inventariseren van de persoonlijke behoeften, en het geven van adviezen. De intermediairs van Stichting Leergeld De Stuwwal bezoeken gezinnen thuis, die een aanvraag doen voor hulp aan hun kinderen. Dat maakt de werkwijze van Leergeld zo uniek, zo effectief. Veel kinderen moeten opgroeien in een achterstandsituatie. Ze kunnen niet meedoen met hun klasgenoten vanwege gebrek aan gewoon alledaagse middelen, zoals een fiets of computer. Ook kunnen ze soms niet deelnemen aan het schoolkamp, of zwemles, e.d. Ook de extra schoolkosten zijn veelal niet op te brengen. Een beroep op bijzondere bijstand of een andere voorziening is echter niet altijd mogelijk. Niet alleen sociale uitsluiting is daardoor een reële dreiging, ook de schoolprestaties komen onder druk te staan en daarmee het zicht op een betere toekomst.

Stichting Leergeld De Stuwwal steunt iedereen met minder financiële middelen. Maar dan ook iedereen.

Alleenstaande ouders die net boven de bijstandsnorm leven zijn bij gemeenten vaak niet in beeld. Ook ouders met een hoog inkomen én ook hoge schulden zijn vaak niet bekend.
Nu in de tijd met Coronaproblemen zijn er meer kinderen die om financiële reden niet volledig kunnen meedoen op school. Aarzel niet, en neem contact op met De Stuwwal
Voor nadere informatie of aanvraag advies: leergeld.destuwwal@gmail.com Of kijk even bij: www.leergeld.nl/destuwwal

 

Overige berichten

- Rondleiding Historische Molenroute Well
- De Groene Rivier geeft de Maas ruimte en laat natuur en landbouw samenkomen
- Kleedjesmarkt (helaas) het alternatief voor de rommelmarkt van KVW in 2021
- OPROEP voor jouw foto's van juli 2021.
- Nazorgfase Hoogwater (2)
- Extra Afvalinzameling
- Nazorgfase Hoogwater (1)
- Well op het Jeugdjournaal
- Hou vol allemaal!
- update: Gemeente Bergen: Hoge waterstand van de Maas
- Column Pierre Linssen: "Milou, ons logeetje"
- Hoog water in Well
- Gemeente Bergen adviseert bewoners van Well om te evacueren
- Informatiebijeenkomst dijkversterking Well
- Column Pierre Linssen: "Zeg het met bloemen"