Meedoen in Limburg: jeugdfondsen in actie

Publicatiedatum: 12-02-2021

Een nieuwe actie van de Limburgse jeugdfondsen moet ervoor zorgen dat veel meer kinderen en jongeren mee kunnen doen. Op dit moment staan duizenden kinderen langs de kant, omdat ouders de contributie van verenigingen, het lesgeld voor culturele activiteiten of de ouderbijdrage voor school niet kunnen betalen. Ze vinden vaak de weg niet om geholpen te worden. In Limburg kan hierdoor één op tien kinderen niet meedoen.

De actie die Stichting Leergeld Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg vandaag hebben gelanceerd, heet dan ook ‘Meedoen in Limburg’. De fondsen mikken op een financiële bijdrage van Limburgers individueel of in familie- of verenigingsverband, bedrijven of van collega’s op het werk. Daarnaast kan iedereen op zijn of haar eigen manier in actie komen en de opbrengst ervan voor de jeugdfondsen bestemmen.

Limburg sterker uit corona

Deze actie vloeit vooruit uit het BEST-rapport, waarin op een aantal gebieden aanbevelingen worden gedaan om Limburg sterker uit de coronacrisis te laten komen. Onderdeel daarvan is de oproep dat iedere Limburger zelf kan meehelpen. Dat heeft geleid tot diverse acties, gebundeld in de beweging #LimburgVerlicht.

Groeiende groep

De extra steun van deze actie, naast alles wat er al gebeurt, is hard nodig om de groeiende kloof te dichten tussen wél en niet kunnen meedoen. Uit recente cijfers blijkt dat het bij één op de vijf gezinnen financieel niet lukt om de kinderen te laten sporten, zwemles te nemen, muziek- of tekenles te laten krijgen of binnen scouting actief zijn. Er is te weinig geld voor contributie van verenigingen, voor workshops, digitale ondersteuning van onderwijs of voor de ouderbijdrage aan het schoolreisje. Als gevolg van de corona-crisis kampen veel gezinnen met een terugval in inkomsten. Eén op drie huishoudens heeft niet genoeg spaargeld om twee maanden zonder inkomen rond te komen.

Aandacht

In Limburg groeien ruim 21.000 kinderen en jongeren in armoede op. Hiervan krijgt ongeveer de helft ondersteuning via een van de jeugdfondsen, waardoor ze wél mee kunnen doen. Met de opbrengst van de actie willen de fondsen ook de ongeveer 11.000 andere kinderen bereiken en helpen.
Daarnaast willen de jeugdfondsen dit groeiende probleem zichtbaar maken door iedereen in Limburg op te roepen op de naasten te letten. “Stopt het buurjongetje ineens met voetbal? Gaat een vriendinnetje van je eigen kinderen niet op zwemles? Of gaat je neefje niet mee op schoolreisje? Wees dan alert en schakel de hulp van de jeugdfondsen in. Vaak kunnen kinderen dan alsnog meedoen”, zegt voorzitter Hilde Glessner van Stichting Leergeld Limburg namens de drie fondsen.

Tikkie

Via de website www.meedoeninlimburg.nl kan via een Tikkie worden gedoneerd. De jeugdfondsen rekenen erop dat in de loop van het jaar kleine en grote acties nog extra geld in kas brengen. “We horen al veel enthousiaste reacties. Van mensen die zélf als straatmuzikant een middagje willen spelen en dan geld ophalen voor deze actie. En misschien wil een bekende voetballer wel een gesponsorde training geven”, legt coördinator Kim Wijnants van het Jeugdfonds Sport Limburg uit.

#MeedoeninLimburg

De fondsen laten via social media op Facebook en Instagram met regelmaat zien wat er aan acties gebeurt. Daarnaast kan iedereen die zélf iets organiseert om dit initiatief te ondersteunen dat via de eigen social media-kanalen verbinden via #MeedoeninLimburg.
“Elke Limburger kan zélf een steentje bijdragen om corona te helpen verlichten. ‘Meedoen in Limburg’ is een goed voorbeeld: iedereen kan helpen om jongeren in een minder kansrijke omgeving mee te laten doen. We zijn blij dat gouverneur Theo Bovens vanuit de beweging #LimburgVerlicht ons op dit spoor heeft gezet”, vinden Petra Dassen en Birgit Op de Laak, voorzitters van respectievelijk het Jeugdfonds Cultuur Limburg en het Jeugdfonds Sport Limburg.
De gedeputeerden Ger Koopmans (cultuur), Robert Housmans (sociale agenda) en Joost van den Akker (sport/onderwijs) ondersteunen deze actie als ambassadeur en aanjager.

Meer informatie over het werk van de fondsen

Stichting Leergeld Limburg: www.Leergeld.nl (landelijke website)
Jeugdfonds Cultuur Limburg: www.jeugdfondscultuur.nl/limburg
Jeugdfonds Sport Limburg: www.jeugdfondssport.nl/limburg

Overige berichten

- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap
- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen
- Bootreis met de Zonnebloem
- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april