MOSA JOERTSICUS 2018 uutgereikt !

Publicatiedatum: 20-11-2017

MOSA JOERTSICUS  2018 toegekend en uutgereikt án BÌ-J MEKAAR GERÁPT 

De Āld Prinse Còmpenì-j van CV de Maasjoerts

verordenieërt en géft te verstaon dat de

MOSA JOERTSICUS 2018

òp de zitting van zaoterdag 18 november 2017

is toegekend en uutgereikt án

BÌ-J MEKAAR GERÁPT

(zwerfvuul òpruumers Well)

Bertie Simons, Truus en Huub Frenken, Piet Roosen, Steven Barnes

Ovverwègende dat:

  • al jaorelang loeëpe zì-j, en dat is ók nog gezoond,

 dör gāns Well en rape en prikke alle rotzooj van de groond…..

  • en deponere den troep mit veul passie en gemak

 ien de dorvör bestemde gèle zak…..

  • gì-j huurt ze noeëits zannike òf klage aover ’t waer,

 mar gón gewoeën òp pad en duun dit hartstikke gaer….

  • òntelbare ure hebbe zì-j ien al die jaore al gemákt,

 en dat hét zeker nie allieën oons ien Well gerákt….

  • vör die ienspanninge mugge zì-j zich geräöst òp de bōrst kloppe,

          en wì-j haope dat zì-j d’r nog lang nie mit gón stoppe…..

  • wì-j kunne dit geräöst zegge: zì-j stoppe pas

 as d’r genne rotzooj mer lit nevve de straot òf ien ’t gras….

  • daankzej dit prachtige stel, hālde wì-j ’n moj en schón dörpke Well ….  

 

Bovvestónde

Was vör de Āld Prinse Còmpenì-j van C.V. de Maasjoerts reeje um de

Mosa Joertsicus ien 2018 án Bì-j Mekaar Gerápt  toe te kenne.

De APC wil hiermit, ok names de gānse Wellse gemeenschap,

eur groeëte wardieëring uutspraeke vör ’t wèrk dat zì-j duun.

Maasjoertse en Maasjoertsinnekes...  Hoj !

Overige berichten

- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum
- Inloopavond Maaspark Well & Seurenheide