Nazorgfase Hoogwater (1)

Publicatiedatum: 20-07-2021

Nu het waterepeil dalende is, is de gemeente Bergen in de nazorgfase.

Dinsdag 20 juli, 18.45 uur. Crisiscentrum gesloten

Vandaag is het Crisiscentrum gesloten. Gemeente Bergen is tijdens de openingstijden bereikbaar via (0485) 34 83 83. Als het gemeentehuis gesloten is kunt u een boodschap inspreken.  

Dinsdag 20 juli, 13.15 uur. Blijf weg van de dijken

Blijf weg van de dijken vanwege mogelijke instabiliteit. Het Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Bergen roepen op om niet over onverharde dijken te lopen en/of fietsen. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn.

Dijken in uw omgeving

De dijkinspecteurs van Waterschap Limburg zijn op dit moment druk bezig met de controles van de dijken in onze provincie. Om te voorkomen dat dijken onnodig belast worden, is het niet toegestaan om onverharde dijken te betreden.

Beschadigingen op een dijk?

Ziet u in de komende dagen in uw omgeving een beschadiging, verzakking, of anderszins vreemde situatie bij een dijk? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg: 0800 0341. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zij beoordelen de situatie op basis van uw melding en bepalen daarmee de prioriteit waarmee ze deze situatie komen beoordelen.

Dinsdag 20 juli 11.30 uur. Laatste pendel om 12.00 uur

Om 12.00 uur is de laatste pendel tussen Bergen en Nieuw Bergen. De weg is weer veilig. Pas wel op: de bermen zijn zacht en ook fietsers maken gebruik van de weg.

Dinsdag 20 juli, 9.00 uur, Slachtofferhulp Watersnood Limburg

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten, zo ook voor de getroffenen van de watersnoodramp in Limburg. Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies, kijk dan op Slachtofferhulp Nederland.

Overige berichten

- Rondleiding Historische Molenroute Well
- Vraag attentie aan voor mantelzorger
- Maaspark Well Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling
- Leergeld De Stuwwal: Alle Kinderen mogen meedoen!
- Video presentatie dijken uitwerkingslocaties Well
- Toelichting op de meteorologische zomer van 2021
- De exceptionele zomer van 2021
- Harmonie sjouwt volgende week oud papier voor Lisanne
- Rondleiding Historische Molenroute Well
- De Groene Rivier geeft de Maas ruimte en laat natuur en landbouw samenkomen
- Kleedjesmarkt (helaas) het alternatief voor de rommelmarkt van KVW in 2021
- OPROEP voor jouw foto's van juli 2021.
- Nazorgfase Hoogwater (2)
- Extra Afvalinzameling
- Well op het Jeugdjournaal