Onderzoek Supermarkt Well

Publicatiedatum: 10-06-2016

In maart heeft het Wells Forum een onderzoek gedaan naar de behoeften van de dorpsbewoners omtrent een supermarkt.

In de tussentijd zijn wij in gesprek geweest met een organisatie, die helaas vorige week heeft aangegeven de investering toch niet aan te durven.

We onderzoeken nog steeds de mogelijkheden, mogelijke ondernemers en mogelijke locaties.

Het is in het belang van het dorp dat er weer een supermarkt komt.

Uit het onderzoek is namelijk het volgende gebleken:

 • De betrokkenheid van het dorp is hoog bij dit onderwerp. Er hebben maar liefst 446 mensen de enquête ingevuld.
 • Van de respondenten geeft 86% aan de supermarkt te missen. 10% blijft neutraal en slechts 4% zegt de supermarkt niet te missen.
 • Het grootste gedeelte (62%) deed af en toe de boodschappen, 16,5% deed alle boodschappen bij de Spar en 73% van de respondenten zegt dit weer te willen doen. Maar liefst 24,5% is van plan meer boodschappen te doen, wanneer een supermarkt zou terugkeren.
 • Men heeft met name behoefte aan de volgende producten:
  • Groenten & fruit
  • Kruidenierswaren
  • Snoepgoed
  • Melkproducten
  • Diepvriesproducten

Er werd door veel mensen aangegeven dat het aanbod vooral geen afbraak zou moeten doen aan wat de reeds bestaande ondernemers aanbieden: brood van Smits, vlees van Ankersmit en de producten van Vissers.

 • Als aanvullende opmerking werd met name genoemd, dat de vorige ondernemer van de Spar niet klantgericht was. Daarnaast waren sommige producten van de Spar van slechte kwaliteit, zeker in verhouding tot de hoge prijs.

Het is een enorme uitdaging om een constructie te vinden die in ons kleine dorp zou gaan werken. Te meer omdat er in de enquête werd aangegeven dat een lage prijs een belangrijke voorwaarde is, anders kiezen de mensen toch voor de grote supermarkten. Het is voor een kleine ondernemer niet mogelijk om op basis van prijs te concurreren. De meeste kans van slagen lijkt dus een kleine supermarkt met een beperkt assortiment, dat met name tegemoet komt aan de gelegenheidsboodschappen (iets vergeten, snel iets nodig).  De steun van de dorpsbewoners blijft daarin een basisvoorwaarde.

Vanuit het Wells Forum blijft een subcomité werken aan het creëren van nieuwe kansen op het gebied van een supermarkt.

 • André Sijberts
 • Jeanny Smeets
 • Eliane Reehuis

Voel je vrij om hun aan te schieten met ideeën. 

Overige berichten

- Vollemaanswandeling Leukermeer
- Gebratech komt naar Well
- Reportage: Toon Roosen herstellende van Corona
- Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer
- Plaatsing lichtmasten Halfrondweg
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof
- Video Dodenherdenking 2020
- Bevrijdingsfestiviteiten Well verplaatst naar 2021
- Het waterschap Limburg informeerd(e) Well over de Dijkversterking
- Door het coronavirus leven we in een rare tijd.
- Viering 75 Jaar vrijheid Well uitgesteld!
- Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid
- Zonnebloem Well/Wellerlooi bezocht het nieuwe vrijheidsmuseum
- Informatiebijeenkomst Waterschap Limburg afgezegd