Ongeval op kruising Wezerweg - Rijksweg N271

Publicatiedatum: 21-06-2016

Een moeder met haar dochter moesten met onbekend letsel naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze zijn gewond geraakt bij een auto ongeluk waarbij twee auto's op elkaar botsten. Een ervan was een wagen met caravan. Het ongeluk gebeurde dinsdag 21-06-2016 even voor 18.00 uur. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid door de Sterrenbos.

Het gedeelte N271 vanaf de bebouwing nabij de kruising Wezerweg tot aan de rotonde naar de brug is zeer omstreden in ons dorp. Al jaren dringt het Wells Forum er met kracht bij de gemeente en provincie op aan om iets te doen aan de snelheid van 80 km. Deze hoge snelheid heeft nog steeds gevaarlijke situaties als gevolg m.n. nabij de afslagen naar de Kasteellaan en de Wezerweg. Diverse keren is een verzoek om hier een snelheid van 50 km in te stellen geweigerd.

In het verleden zijn hier diverse ongelukken gebeurd, zelfs met dodelijke afloop. Ook nu nog zien we vaak hoe er hier botsingen - bijna botsingen - blikschade- omvergereden verkeersborden en andere gevaarlijke situaties ontstaan. Aldus de aanwonenden.

In maart 2015 kwam er een tijdelijke oplossing door verkeerslichten te plaatsen bij een beveiligde oversteekplaats. Men dacht dat automobilisten zodoende hun snelheid gingen minderen.
De tijdelijke maatregel werd genomen vooruitlopend op de aanleg van een rotonde. De aanleg hiervoor wordt geraamd op 1,2 miljoen euro. Enkele jaren geleden nog werden vluchtheuvels en twee oversteekplaatsen aangelegd. Deze maatregelen werkten echter onvoldoende. De bouw van de rotonde nabij de Wezerweg zal echter nog minimaal tot medio 2017 op zich laten wachten, aldus een zegsman van de Provincie in maart 2015.
 

(Foto's: Maasduinen centraal)

Overige berichten

- Vollemaanswandeling Leukermeer
- Gebratech komt naar Well
- Reportage: Toon Roosen herstellende van Corona
- Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer
- Plaatsing lichtmasten Halfrondweg
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof
- Video Dodenherdenking 2020
- Bevrijdingsfestiviteiten Well verplaatst naar 2021
- Het waterschap Limburg informeerd(e) Well over de Dijkversterking
- Door het coronavirus leven we in een rare tijd.
- Viering 75 Jaar vrijheid Well uitgesteld!
- Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid
- Zonnebloem Well/Wellerlooi bezocht het nieuwe vrijheidsmuseum
- Informatiebijeenkomst Waterschap Limburg afgezegd