Opgavebrief Koningsdag

Publicatiedatum: 19-03-2018

Op vrijdag 27 april vieren we weer Koningsdag.

De volgende programma is tijdens deze traditionele feestdag gepland:

-  de traditionele optocht door het dorp voor alle kinderen (vanaf 2 jaar) met versierde fietsen, skelters, steppen, bolderkarren enz. samen met Harmonie "de Vriendenkring".

- vertrek optocht om 9.30 uur bij Café-Zaal Vink. Wij willen jullie vragen om vanaf het startpunt mee te doen. Het is niet de bedoeling onderweg in de stoet aan te sluiten!
- spellencircuit op sportpark EWC voor de peuters en kleuters.

- NIEUW vossenjacht voor de kinderen vanaf groep 3

(einde ongeveer 12.00 uur)

Na de optocht verzamelen alle kinderen zich bij de kantine van EWC, waar we gezamenlijk luisteren naar de Harmonie. Aansluitend zal Edwin Roosen, onze voorzitter, iedereen welkom heten.

Daarna wordt er voor de peuters en kleuters een spellencircuit en voor de kinderen vanaf groep 3 een vossenjacht gehouden.

Voor het begeleiden van de spellen en vossenjacht hebben we ouders of andere geïnteresseerden nodig. Als u zich opgeeft om mee te helpen, krijgt u t.z.t. persoonlijk bericht. Om alles in goede banen te leiden, willen wij graag weten hoeveel kinderen mee doen.

Voor opgave onderstaand strookje invullen en uiterlijk vrijdag 30 maart inleveren op school of
 ’t Kienderbenkske. Daarna kan geen opgave meer worden geaccepteerd.

Gewenst is, dat kinderen die zich opgeven ook daadwerkelijk meedoen.

Wij verzoeken u dit formulier te gebruiken voor de opgave van één kind. Tijdens de spellen/vossenjacht zorgt de Werkgroep voor een kleine versnapering.

Wellse kinderen die niet in Well op school zitten zijn ook van harte welkom. Zij kunnen het opgaveformulier uit ’t Wells Krentje  gebruiken en uiterlijk vrijdag 30 maart inleveren bij

Kim Rutten, Papenbeek 20 (via de brievenbus).

 

Wij wensen jullie allemaal een fijne Koningsdag!

 

Bij slecht weer gaan de activiteiten onder voorbehoud door in MFC DE BUUN

 

                           Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPGAVEFORMULIER  (inleveren uiterlijk vrijdag  30 maart )   S.v.p. invullen en aankruisen

 

Naam kind: ....................... ………………………… Groep: ......       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

Naam ouder: ......................................, Tel.nr: ………………………………. 

 

wil meehelpen met de spellen of vossenjacht op Koningsdag: 

0  begeleiding bij groep 1, 2 en peuters                     

0  begeleiding bij de vossenjacht voor groep 3 t/m 8

0  vos bij de vossenjacht voor groep 3 t/m 8

0  graag bij eigen kind in de groep (geldt alleen voor peuters, groep 1 en 2)

0  niet bij eigen kind in de groep (geldt alleen voor peuters, groep 1 en 2)

Overige berichten

- Voorkom CO-vergiftiging met deze tips
- Terugblik online informatiesessie dijkversterkingen Well
- Update CV de Maasjoerts
- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst