Rabobank Horst Venray zoekt een nieuwe commissaris

Publicatiedatum: 28-04-2016

Word jij de Rabobank?

Rabobank Horst Venray is een coöperatieve bank van en voor leden en klanten.
Een partner van de regio. Onze deskundigheid, betrokkenheid en ondernemerschap zetten wij in om de ambities van onze klanten te realiseren. Ultimo februari 2016 heeft Rabobank Horst Venray een balanstotaal van € 2,5 miljard en circa 215 medewerkers (FTE). Het werkgebied omvat de gemeente Horst aan de Maas,de gemeente Venray en de kernen Well en Wellerlooi (gemeente Bergen).
In de Raad van Commissarissen (RvC) treedt één commissaris af, daarom zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de RvC.


Welke taak heeft de Raad van Commissarissen?
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van de lokale bank door de directievoorzitter en de mate waarin de directievoorzitter het lange termijnbelang van de klant en de lokale maatschappelijke oriëntatie voor ogen houdt. De RvC vervult een klankbordfunctie voor de directievoorzitter.
Tevens is er een belangrijke rol weggelegd in het verbinden met de leden van de bank in de lokale samenleving. Het coöperatieve karakter van de Rabobank wordt door de RvC onderschreven, actief uitgedragen en bewaakt. De nieuwe commissaris wordt op voordracht van de RvC door de ledenraad van de bank benoemd.


Profiel
De commissaris is een ondernemend persoon, hij/zij wordt gezien als een strategisch innovator, heeft ervaring met klantgerichte processen in een omgeving waar ICT en de online beweging steeds belangrijker worden. 
De commissaris heeft een commerciële drive en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het houden van toezicht. Daarnaast is hij of zij stevig in lokale en/of regionale netwerken vertegenwoordigd.
De commissaris heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau, kenmerkt zich als zowel een strategisch als coöperatief denker, heeft kennis van regionale ontwikkelingen en woont en/of werkt bij voorkeur in het werkgebied van Rabobank Horst Venray.


Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter RvC van Rabobank Horst Venray, de heer Antoine Wintels (06-15074147).
Een uitgebreide profielbeschrijving is te vinden op www.rabobank.nl/horstvenray.nl


Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan uiterlijk 20 mei 2016 uw reactie bij voorkeur per mail naar:
rvc.horstvenray@rabobank.nl of per post aan:
Rabobank Horst Venray
T.a.v. voorzitter Raad van Commissarissen
Postbus 6054
5960 AB Horst

 

Overige berichten

- Wellse Lente Impressies: 'April doet wat hij wil'
- De Paascolumn
- Fiets- en voetveer Blitterswijck-Wellerlooi in een nieuwe jas
- Ter inzage: jaarverslag Zonnebloem
- Webinar: ‘Rookmelders Redden Levens’
- Kennisloket voor passende zorg aan ouderen
- Dijken en hoog water Kasteelse hof info Waterschap Limburg
- Column Pierre Linssen: Het 'Niet willen weten'
- Stichting Leergeld De Stuwwal: 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Laten wij het daar eens over hebben
- Column Pierre Linssen: Toeval bestaat niet
- 75 (+1) jaar Vrijheid Vieren en herdenken in Well
- Dijkversterking Well: Kijk achter de Dijk
- Herdenking Wellse Oorlogsslachtoffers
- Column Pierre Linssen: De onbezongen taal van de muziek......
- Well in de sneeuw UPDATE 19-02-2021!