Start impuls groenonderhoud De Band in Well

Publicatiedatum: 16-02-2023

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemerscombinatie Maaskracht tot medio maart groenonderhoud in natuurgebied De Band in Well, gemeente Bergen.

Werkzaamheden
De medewerkers snoeien de haag aan het asfaltpad, verwijderen begroeiing rond de afrastering bij dat pad, knotten wilgen, verwijderen dichtbegroeid struikgewas op percelen rond de hoogwatergeul en maaien die percelen vervolgens. De werkzaamheden stoppen medio maart om de vogels in het gebied tijdens het broedseizoen niet te storen. Voorafgaand aan de werkzaamheden inventariseren ecologen het gebied.

De Band in Well is een dertig hectare groot natuurgebied dat – op het fietspad na – eigendom is van Rijkswaterstaat. Voor het gebied wordt nu structureel onderhoud georganiseerd en daarvoor is een ecologisch beheerplan in de maak.

Uitvoerders
Rijkswaterstaat heeft voor het onderhoud in de uiterwaarden van de Maas aannemerscombinatie Maaskracht als samenwerkingspartner. Vanuit hen zijn Van Wijlen en aannemersbedrijf Smits aan het werk in het gebied. Roodbeen Groenvoorzieningen uit Well werkt als onderaannemer met hen samen.


Rijkswaterstaat werkt samen voor natuurlijke en veilige uiterwaarden
Het onderhoud maakt onderdeel uit van het zogenoemde uiterwaardenbeheer van Rijkswaterstaat waarmee Rijkswaterstaat samen met anderen zorgt voor natuurlijke en veilige uiterwaarden.

Uiterwaarden zijn de gronden tussen rivier en dijk. Ze zijn bij hoogwater nodig om het rivierwater af te voeren en het rivierengebied veilig te houden. Ook vormen ze leefgebied voor planten en dieren. In ons dichtbevolkte land is uiterwaardenbeheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert voortdurend door het aan- en wegspoelen van zand en door de natuurlijke aangroei van planten en bomen.

Daarom neemt Rijkswaterstaat, samen met anderen, maatregelen als dat nodig is voor de hoogwaterveiligheid of de natuur. Werk dat nooit klaar is. Zo zetten we ons met alle betrokkenen in voor optimale hoogwaterveiligheid en bescherming van leefgebied in de uiterwaarden.

 

©Maaskracht

Overige berichten

- Adventsconcert Wells Stemmenorkest “De kracht van een lied ”
- Āld Prinse Còmpeni-j reiken 21e Mosa Joertsicus uit
- Schoolplein wordt groen en blauw
- Herinrichting en archeologisch onderzoek in Maaspark Well
- Tweede Kamerverkiezing
- Chineesbuffet voor de gasten van de Zonnebloem
- ... alder werre!
- Boekpresentatie “De oudste huizen van Well en hun eigenaren”
- Een excursie met Kampergeul B.V.
- Wist u dat er in Well 3 energiecoaches zijn?
- Snoeiwerkzaamheden Well
- Maandag 6 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in MFC De Buun
- Mooi bedrag Rabo ClubSupport voor de Zonnebloem afdeling Well / Wellerlooi.
- Zonnebloemloterij 2023
- Record bedrag Rabo ClubSupport voor Archief Well