Start impuls groenonderhoud De Band in Well

Publicatiedatum: 16-02-2023

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemerscombinatie Maaskracht tot medio maart groenonderhoud in natuurgebied De Band in Well, gemeente Bergen.

Werkzaamheden
De medewerkers snoeien de haag aan het asfaltpad, verwijderen begroeiing rond de afrastering bij dat pad, knotten wilgen, verwijderen dichtbegroeid struikgewas op percelen rond de hoogwatergeul en maaien die percelen vervolgens. De werkzaamheden stoppen medio maart om de vogels in het gebied tijdens het broedseizoen niet te storen. Voorafgaand aan de werkzaamheden inventariseren ecologen het gebied.

De Band in Well is een dertig hectare groot natuurgebied dat – op het fietspad na – eigendom is van Rijkswaterstaat. Voor het gebied wordt nu structureel onderhoud georganiseerd en daarvoor is een ecologisch beheerplan in de maak.

Uitvoerders
Rijkswaterstaat heeft voor het onderhoud in de uiterwaarden van de Maas aannemerscombinatie Maaskracht als samenwerkingspartner. Vanuit hen zijn Van Wijlen en aannemersbedrijf Smits aan het werk in het gebied. Roodbeen Groenvoorzieningen uit Well werkt als onderaannemer met hen samen.


Rijkswaterstaat werkt samen voor natuurlijke en veilige uiterwaarden
Het onderhoud maakt onderdeel uit van het zogenoemde uiterwaardenbeheer van Rijkswaterstaat waarmee Rijkswaterstaat samen met anderen zorgt voor natuurlijke en veilige uiterwaarden.

Uiterwaarden zijn de gronden tussen rivier en dijk. Ze zijn bij hoogwater nodig om het rivierwater af te voeren en het rivierengebied veilig te houden. Ook vormen ze leefgebied voor planten en dieren. In ons dichtbevolkte land is uiterwaardenbeheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert voortdurend door het aan- en wegspoelen van zand en door de natuurlijke aangroei van planten en bomen.

Daarom neemt Rijkswaterstaat, samen met anderen, maatregelen als dat nodig is voor de hoogwaterveiligheid of de natuur. Werk dat nooit klaar is. Zo zetten we ons met alle betrokkenen in voor optimale hoogwaterveiligheid en bescherming van leefgebied in de uiterwaarden.

 

©Maaskracht

Overige berichten

- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap
- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen
- Bootreis met de Zonnebloem
- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april