Struinen door ‘t Sohr

Publicatiedatum: 21-06-2022

Om al eens kennis te maken met een soortgelijke omgeving als de nieuwe groene rivier in Well kun je deelnemen aan de veldexcursie

Donderdag 7 juli 2022 van 10:00 tot 14:00

Vertrekplaats: Kerk Blitterswijck.

Neem eten en drinken mee Aanmelden is niet noodzakelijk, ben wel op tijd.

Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]

Met de ontwikkeling van de groene Maasarm in Well is het wellicht leuk om je eens te oriënteren hoe dit er dan uit kan gaan zien:

Struinen door ‘t Sohr  

‘t Sohr gelegen tussen Ooijen en Wanssum is een oude Maasarm die in de 15e eeuw van de Maas werd afgesneden. De arm ligt op het laagterras langs de steilrand in het overgangsgebied naar het deklandschap ten westen van de Maas. Behalve voor turfwinning is 't Sohr, net als vele andere drooggevallen Maasarmen, gebruikt als extensief grasland en voor de houtproductie. De oude Maasarm vervulde tot en met 1995 een cruciale functie in de afvoer van hoog water op de Maas.

Na de hoge waterstanden van 1993-1995 met de noodlottige wateroverlast voor de omliggende gebieden, is besloten deze Maasarm met kades af te sluiten.

Hierdoor ontstond er echter een flessenhals in de rivier. De aangelegde kades leidden tot opstuwing tijdens hoog water. Men kijkt inmiddels anders naar het waterbeheer en men heeft besloten de ingreep van 1995 weer ongedaan te maken. Daardoor krijgt de oude arm zijn oorspronkelijke functie van parallelstroom weer terug. Dit in combinatie met beschermende en gebiedsontwikkelende maatregelen. Bij hoogwater mag de oude arm weer water voeren. Bij extreem droge perioden fungeert de arm als waterberging; vandaar de benaming klimaatbuffer.  

 

De waterkundige ingrepen worden gecombineerd met het ontwikkelen van natuur en landschap. De Maas en de oude zijarm hebben het gebied tussen Ooijen en Wanssum tot een bijzonder gebied gemaakt. Van oudsher heeft de rivier het landschap gevormd door oude stroomgeulen en terrassen achter te laten. De rivier heeft het kleinschalige karakter, de landschappelijke waarde en de natuurlijke diversiteit in hoge mate bepaald.  

 

De oorspronkelijke waterhuishouding wordt nu weer leidend voor het gebied. De oude arm met de hoogwatergeulen worden onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). De invloed van de Maas in het gebied neemt weer toe, waardoor het gebied zijn oorspronkelijke dynamiek terugkrijgt. Het herstel van het systeem waarin de rivierdynamiek een hoofdrol speelt, leidt tevens tot nieuwe natuurdoelen.  

De ontwikkeling van natuur en landschap is het  uitgangspunt voor extensieve vormen van recreatie. In 2012 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied afgerond. Het is nu de beurt aan de natuur. We kijken met spanning toe hoe de natuur zich ontwikkelt en het gebied weer in bezit neemt.

 

Overige berichten

- Jesse Sijberts houdt lezing in MFC de Buun: “Well 100 dagen frontlinie”
- Concerto Mosa Joertsicus en Goed Gejat Joertseplat:Sanseveria op 4 februari
- Weer ‘Krènse’ bij de Mosa Joertsicus
- Pontje Reindersmeer uit de vaart
- Koffiemiddag Zonnebloem groot succes
- Ontmoetingspunt met een carnavalstintje
- Gemeente Bergen inventariseert gevolgen stijgende energieprijzen
- Zonnebloem naar de Kerstmarkt
- Atelier Tomas Dirrix wint prijsvraag waterpaviljoen
- Column Pierre Linssen: Moeder
- Bushalte Bosserheide komt te vervallen
- Oh kom er eens kijken..
- Historische Filmmiddag Archief Well op 27 November
- Nieuw boek van oud-Wellenaar Jacques Haumann: ‘Gevonden oudheden van Well’
- Op 10 en 11 december 2022 is het eindelijk weer zover: Prinsebal bij CV de Maasjoerts en het Jeugd Prinsebal bij de Jeugd CV.