Verkeerslichten N 271 officieel in gebruik genomen

Publicatiedatum: 03-03-2015

Erik Koppe, gedeputeerde van de provincie Limburg - Ben Buiting, wethouder van de gemeente Bergen en Ger Koch, voorzitter van het Wells Forum hebben met een druk op de knop de VRI officieel geopend. Sinds enkele weken is deze Verkeers Regel Installatie in gebruik, zodat iedereen veilig de drukke Rijksweg kan oversteken.

Alleen op aanvraag springt het licht op rood voor het gemotoriseerde verkeer op de N271. De tijdelijke maatregel wordt nu genomen vooruitlopend op de aanleg van een rotonde. De aanleg hiervoor wordt geraamd op 1,2 miljoen euro. Enkele jaren geleden nog werden vluchtheuvels en twee oversteekplaatsen aangelegd. Deze maatregel werkt echter onvoldoende. De bouw van de rotonde nabij de Wezerweg zal nog minimaal twee jaar op zich laten wachten.

Tijdelijke oplossing.

De leden van het Wells Forum en de aanwonenden zijn blij. Al jaren dringt het Wells Forum er met kracht bij de gemeente en provincie op aan om iets te doen aan de snelheid van 80 km. Deze hoge snelheid heeft gevaarlijke situaties als gevolg m.n. nabij de afslagen naar de Kasteellaan en de Wezerweg. Diverse keren is een verzoek om hier een snelheid van 50 km in te stellen geweigerd en ook had de Provincie telkens argumenten om niets te doen. Voorzitter Ger Koch vermoedt dat de vasthoudendheid van het Wells Forum de doorslag heeft gegeven dat er nu een tijdelijke oplossing met de verkeerslichten is gekomen en de automobilisten zodoende hun snelheid moeten minderen.
Het is nu aan de overstekende mensen om voor de eigen veiligheid en inderdaad uitsluitend bij deze met stoplichten beveiligde oversteekplaats te gebruiken.Druk dit ook uw kinderen op het hart het komt de eigen veiligheid zeer ten goede.  


   

Overige berichten

- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum
- Inloopavond Maaspark Well & Seurenheide