Verkeerslichten op de Rijksweg

Publicatiedatum: 08-12-2014

Vasthoudendheid Wells Forum werpt vruchten af.

Veiliger oversteek.

Er komen verkeerslichten op de N271. Deze worden waarschijnlijk in het voorjaar van 2015 geplaatst. Alleen op aanvraag springt het licht op rood voor het gemotoriseerde verkeer. De tijdelijke maatregel wordt nu genomen vooruitlopend op de aanleg van een rotonde. De aanleg hiervoor wordt geraamd op 1,2 miljoen euro en zal ook veel tijd gaan kosten. Enkele jaren geleden nog werden vluchtheuvels en twee oversteekplaatsen aangelegd. Deze maatregel werkt echter onvoldoende. Wanneer de rotonde komt en of deze aansluit op de Kasteellaan of op de Wezerweg is nog niet bekend.


Omwonenden gevraagd aan het Moleneind vertellen:

In het verleden zijn hier diverse ongelukken gebeurd, zelfs met dodelijke afloop. Ook nu nog zien we vaak hoe er hier botsingen - bijna botsingen - blikschade- omvergereden verkeersborden en andere gevaarlijke situaties ontstaan. Behalve de 200 schoolgaande kinderen die over moeten steken naar de bushalte, maken ook veel fietsende dagjesmensen die de Maasduinen bezoeken via de Wezerweg, de aanwonenden zelf, de gasten van het Familierestaurant Fantasia, café restaurant Vink en klanten / c.q. leveranciers bij de firma van Vegchel gebruik van de oversteek op de Rijksweg.Het verplaatsen van de bushalte is geen optie,omdat Veolia dan te veel tijd verliest.

Deze geluiden van de direct betrokkenen werden tot nu toe genegeerd door een Provinciale adviescommisie totdat de gedeputeerde van Verkeer, Erik Koppe, zelf een kijkje kwam nemen. Hij constateerde dat de gevaarlijke situatie verschillend was beoordeeld door zijn ambtenaren en de gemeente Bergen. En geschrokken zag hij ter plekke dat de direct betrokkenen een zeer goed punt hebben en typeerde de situatie als onverantwoord. We kunnen blij zijn dat er geen dodelijke ongelukken zijn gebeurd, maar het is een kwestie van tijd dat dit gebeurd", aldus Koppe.

Tijdelijke oplossing.

De leden van het Wells Forum en de aanwonenden zijn blij. Al jaren dringt het Wells Forum er bij de gemeente en provincie op aan om iets te doen aan de snelheid van 80 km. Deze hoge snelheid heeft gevaarlijke situaties als gevolg m.n. nabij de afslagen naar de Kasteellaan en de Wezerweg. Diverse keren is een verzoek om hier een snelheid van 50 km in te stellen geweigerd en ook had de Provincie telkens argumenten om niets te doen. Voorzitter Ger Koch vermoedt dat de vasthoudendheid van het Wells Forum de doorslag heeft gegeven dat er nu een tijdelijke oplossing met de verkeerslichten komt en de automobilisten zodoende hun snelheid moeten minderen.

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april
- Koningsdag 2024: Opening Rotonde
- Prachtige Docu 'Dorp vol bloemen' op filmkanaal Archief Well
- Jaarlijkse Bingomiddag Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Presentatie Archief Well: Wellse winkeliers en ondernemers
- Hommage aan de bomen.
- Nieuwe locatie kermis Well
- Herdenkingsdienst goed bezocht
- Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well
- Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
- Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well
- Sjaak en Jan uitgeroepen als KBO prins en adjudant
- Nieuws vanuit commissie Kermis Well
- Plannen voor woningbouw in Well