Voorbereidende werkzaamheden rotonde Well

Publicatiedatum: 25-03-2023

Volgens de huidige planning start de aanleg van de rotonde op de N271, ter hoogte van de Wezerweg in Well, in augustus. Voordat de daadwerkelijke aanleg begint vinden zogenaamde ‘conditioneringswerkzaamheden’ plaats. Dat zijn werkzaamheden die op de projectlocatie de juiste voorwaarden scheppen om met de aanleg te beginnen. Een voorbeeld zijn de bomen die inmiddels zijn gekapt. Deze vormden een obstakel voor de nieuwe rotonde.

Onderzoek naar explosieven en archeologische waarden
Maandag 27 maart start de Firma Leemans Speciaalwerken B.V. met deze onderzoeken. De verharding op de parkeerplaats Sterrenbos/Kasteellaan wordt opengebroken. Daarna wordt in eerste instantie gezocht naar explosieven (ontplofbare oorlogsresten). Aansluitend naar eventuele archeologische resten in de bodem. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer vier weken. Vanzelfsprekend kunnen eventuele vondsten leiden tot vertraging.

Veiligheid
Omdat actief wordt gezocht naar explosieven staan de werkzaamheden onder strikte controle van gecertificeerde veiligheidsfunctionarissen. Als verdachte objecten worden aangetroffen neemt de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van Defensie de leiding over.

Bereikbaarheid en parkeren
De Kasteellaan en de Sterrenbos worden tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. Parkeren op de parkeerplaats is tijdens de werkzaamheden echter niet mogelijk. Na afronding van de onderzoeken is parkeren in zeer beperkte mate weer mogelijk.

Vragen?
Neem dan contact op. Dat kan: - via een e-mail naar e.baggen@bergen.nl; - of telefonisch via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83.

Overige berichten

- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april
- Koningsdag 2024: Opening Rotonde
- Prachtige Docu 'Dorp vol bloemen' op filmkanaal Archief Well
- Jaarlijkse Bingomiddag Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Presentatie Archief Well: Wellse winkeliers en ondernemers
- Hommage aan de bomen.
- Nieuwe locatie kermis Well
- Herdenkingsdienst goed bezocht
- Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well
- Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
- Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well
- Sjaak en Jan uitgeroepen als KBO prins en adjudant
- Nieuws vanuit commissie Kermis Well
- Plannen voor woningbouw in Well
- Werkzaamheden rotonde Well iets vertraagd