Well: booronderzoek aan de rijksmonumentale begraafplaatsmuur in Oud Well

Publicatiedatum: 01-09-2022

De Rijksmonumentale begraafplaatsmuur in Oud Well is onderdeel van de primaire waterkering. Daarom moet de muur, net als de rest van de dijk, versterkt en (gedeeltelijk) verhoogd worden. Om daar een goed ontwerp voor te kunnen maken, is enerzijds inzicht in de erfgoedwaarde van de begraafplaats en de muur nodig en anderzijds inzicht in de sterkte van de muur.
Afgelopen jaar is al een bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de erfgoedwaarde (bekijk de website voor de onderzoeksresultaten).

In september wordt een booronderzoek uitgevoerd om de sterkte van de muur te bepalen. Op verschillende plekken langs de muur aan de Maaszijde worden zowel horizontale als verticale boringen gezet om inzicht te krijgen in onder andere de breedte van de muur, type fundering, type metselwerk en type stenen. Aan de hand van deze informatie kan vervolgens bepaald worden of de muur stevig genoeg is om een vaste of demontabele kering te dragen.

De begraafplaatsmuur in Oud Well die aansluit op de harde kering bij het witte woonhuis.

Het onderzoek vindt plaats in de week van 12 tot en met 16 september volgens onderstaande planning. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van ingenieursbureau Arcadis. Het projectteam heeft voor het onderzoek een onderzoeksplan opgesteld en afgestemd met de monumentencommissie van de gemeente Bergen en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om de monumentale waarde van de muur te waarborgen. Op 29 juni 2022 heeft hiertoe gemeente Bergen de omgevingsvergunning verleend.

Wat merkt u van het onderzoek?
Om de veiligheid te waarborgen wordt de begraafplaats tijdelijk afgesloten voor publiek. Daarnaast kunnen omwonenden en passanten mogelijk geluidsoverlast ervaren wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Planning
Maandag 12 september
14.00 uur Start werk met langslopen en markeren boorlocaties door de projectleider eventueel in gezelschap van de vertegenwoordiger van de kerk.

Dinsdag 13 september
11.00 uur Start van de horizontale boringen van het talud langs de Maas (zonder steiger). Afdichten van de gaten met uitkomende boorkernen en vastlijmen.
16.00 uur Opbouwen van de steiger aan het einde van de middag

Woensdag 14 september
8.00 uur Start verticale boringen vanaf steiger. Tijdelijk afdichten van de boorgaten met zand en veiligstellen van de kernen. Afhankelijk van de voortgang een tweede boring.

Donderdag 15 september
8.00 uur Start verticale boringen vanaf steiger. Tijdelijk afdichten van de boorgaten met zand en veiligstellen van de kernen. Afhankelijk van de voortgang een tweede boring.

Vrijdag 16 september
Reservedag voor als het boorwerk erg lastig was en daardoor langzaam ging.

Overige berichten

- Wandeling Natuurgebied, genaamd 't Sohr. (Voorbeeld voor Groene Rivier Well)
- Ziekenzondag van de Zonnebloem
- Well aan de slag met Energie
- Het grote mopperen!
- Ontwerp-omgevingsvergunning vier zonnevelden ligt ter inzage
- Zet mantelzorgers in het zonnetje!
- Feestmiddag KBO Well kan weer! Niet-leden zijn ook van harte welkom!
- Mooie opbrengst Zonnebloem loten actie
- Het belang van bomen ...
- Werkzaamheden N271 Wellerlooi - Well
- Geslaagde picknick Zonnebloem
- Column Pierre Linsen: Kinder Vakantiewerk Well
- Schoolplein wordt groen en blauw
- Drie architecten geselecteerd voor ontwerp Waterpaviljoen Seurenheide
- Wells Forum: leefbaarheidsbudget 2022