Well herdenkt 70 jaar vrijheid.

Publicatiedatum: 09-03-2015

Puike organisatie oogst lovende kritiek

Op vrijdag 6 maart herdacht Well dat het dorp op 3 maart 1945, als laatste in Limburg bevrijd werd. De dorpelingen woonden destijds nog op hun evacuatie-adressen in het oosten en noorden van ons land en konden pas enkele maanden daarna naar hun verwoeste huizen terugkeren. De herdenking van de bevrijding mag in alle opzichten geslaagd genoemd worden. De Stichting Archief Well en Re-Quest hadden een programma samengesteld waarbij jong en oud betrokken was. 

In de morgenuren werden groep 7 en 8 van Basisschool St. Vitus bezocht en vertelden enkele mensen van het archief over hun oorlogsherinneringen. Ook werden er foto’s en enkele oorlogsattributen getoond. De leerlingen luisterden zeer geïnteresseerd en stelden vele vragen. Voor vertellers en luisteraars een echte belevenis.

Het middagprogramma droeg als titel: Treffen van dizze en gunne kânt. Méér dan 150 bezoekers van beide zijden van de grens gaven gehoor aan de uitnodiging en werden in de Buun ontvangen met koffie en vlaai, oftewel mit Kaffee und Kuchen. Bewust, we spreken immers dezelfde Kleverländische taal, werd deze grensoverschrijdende namiddag bijna alleen dialect gesproken. Er waren komische voordrachten van  Heinz Derkx en kleinzoon Lasse uit Walbeck en verder vertellingen van de 83-jarige Peter Brouwers uit Wetten. Een groepje van MGV Weeze, de Männergesangverein, vertolkte o.l.v. hun dirigente een aantal liederen en voordrachten. Ons eigen Wellse Kinderkoor ”De Vrolijke Noot” met kinderen van Jông Gelieërd zong eveneens enkele liederen en besloot met ondersteuning van alle aanwezigen met het Wèllse volkslied: Jao, dat is mien dörpke Well. Memoires van molenaar Toon Vink werden vertolkt en dan was er het geweldige optreden van onze Jo-Jo’s, met  liederen die om meerdere toegiften vroegen. Het was een middag die bijzonder in de smaak viel en wellicht uitgroeit tot een jaarlijks treffen aan dizze of gunne kânt. 

De avondmanifestatie, een “overlevings”tocht  in groepen langs plekken van ons dorp die in de oorlog veel te lijden hadden, werd professioneel georganiseerd door jongeren van Re-Quest. M.m.v. diverse vrijwilligers werden in sketches gebeurtenissen verteld en de situatie van Well als dorp aan de frontlinie uitgebeeld op de plek van de vroegere molen, de oude kerk aan de Maas, de veerstoep en in de schuilkelder van slagerij Koppers.Op het dorpsplein werd men getrakteerd op pannenkoek, er werden op een groot scherm diverse foto’s vertoond en toegelicht. Tot slot werd de Tiendschuur van het Kasteel bezocht, waar een kleine expo van oorlogsattributen was opgezet. Het succes van deze tocht, die door liefst ca. 200 deelnemers gedeeltelijk te voet, gedeeltelijk in leger-jeeps gemaakt werd, was een mooi hoogtepunt  van deze herdenkingsdag en oogstte veel lof van de deelnemers.

Met dank aan iedereen, die meehielp deze dag te organiseren, maar ook aan alle deelnemers, kan Well terugzien op een geweldige herdenking van 70 jaar bevrijding, met als motto: ” Van Overleven naar Overlevering.” 

  

Hier vind je meer foto's van de belevingstocht

 

Overige berichten

- Collectieve aanvulling zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen
- Voorkom CO-vergiftiging met deze tips
- Terugblik online informatiesessie dijkversterkingen Well
- Update CV de Maasjoerts
- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag