Wells Honk ruimt op in de Band

Publicatiedatum: 20-04-2016

Schoonmaken Maasoever levert, buiten een vergoeding, flessenpost en een kapotte kano op.

In maart en april ligt er, na een hoogwaterperiode, veel zwerfafval langs de oevers van de Maas. Daarom organiseert de gemeente Bergen in deze periode opruimacties. Vrijwillligers van plaatselijke verenigingen ruimen op 12 trajecten  langs de Maas de oevers op.

Zo gingen zaterdag 9 april de jeugdige leden van Wells Honk aan de slag. Bij de Maasoevers langs natuurgebied  de Band hebben ze acht zakken zwerfafval verzameld. Daarnaast vonden ze een kapotte kano. De kinderen waren erg enthousiast en hebben zich al aangemeld voor volgend jaar. En de gevonden flessenpost, daarop gaan ze uiteraard reageren!

Project ‘Schone Maas’. Deze opruimacties vinden plaats in het kader van project ‘Schone Maas’.  In alle gemeenten aan de Maas ruimen vele vrijwilligers in maart en april zwerfafval op. Zonder deze opruimacties belandt het afval door de wind of het regenwater in de Maas. Uiteindelijk stroomt het afval naar zee en de oceanen, waar de plastic soep veel schade toebrengt aan het leven in zee.

Vergoeding. Naast een vergoeding geeft de gemeente Bergen materialen om op te ruimen zoals handschoenen, knijpers en vuilniszakken. De deelnemende verenigingen krijgen een gebied toegewezen om op te ruimen. De vereniging ontvangt een beknopte handleiding voor opruimacties, waarin onder andere staat welke materialen u moet opruimen, welke kunnen blijven liggen en waar u voor moet uitkijken. Men kon zich voor deelname in 2016 tot 6 maart opgeven.

Schone Maas groeit. In 2013 startten o.a. provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, IVN, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en onderzoekers op het gebied van plastic afval met het project Schone Maas. Elk jaar werd er meer afval opgehaald door een groeiend aantal vrijwilligers. Inmiddels zijn er in 2015 maar liefst 93 trajecten door 2325 vrijwilligers opgeschoond. Het resultaat: meer dan 140 kilometer aan opgeschoonde Maasoevers! In 2016 onderzoeken de projectpartners ook de herkomst en de samenstelling van het afval. Zo kan ook de bron van het probleem beter worden aangepakt. Onder leiding van Schone Maas Monitors wordt tijdens de opruimacties meteen het soort afval genoteerd. In samenwerking met studenten van de Open Universiteit Maastricht wordt dit afval verder onderzocht.

Overige berichten

- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum
- Inloopavond Maaspark Well & Seurenheide