Well is toeristisch

Oude kern

De oude kern

Het deel van het dorp gelegen aan de Maas wordt in de volksmond "'t durp", Oud Dorp of oude kern genoemd. Het omvat de straten : Grotestraat - Pastoorstraat - Hoenderstraat - Nicolaasstraat en een gedeelte van de Kasteellaan. De Grotestraat bestaat uit veel huizen die teruggaan tot in de vorige eeuwen.

Op het plein wordt het laatste weekend van augustus ieder jaar de Kermis gehouden. Om beschermd te zijn tegen hoog water van de Maas zijn er dijken en kademuren aangebracht. 

Ander aanzicht

Helaas is het dorpsbeeld veranderd door oorlogsgeweld. Meer hierover vindt men HIER. Gebleven is de gezellige uitstraling met een zonneweide, de z.g. Bleek,de oude loswal en vele bankjes aan de Maas.