Well is toeristisch

De Band

Fotograaf: Jan Theeuwen

Historie

De naam stamt af van Banti, de Keltische benaming voor streek - regio - velden.  Heel vroeger schreef men: "Die Bandt". Gedeeltes heetten op de Band / in de Band en de Bandse Weerden.  

De Band ligt nabij het Elsteren. Het natuurgebied is een 23 ha. groot terrein, dat is ontstaan door kleiwinning ten behoeve van kadeaanleg na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995.

Meer informatie vindt men op de website van Archief Well. Klik HIER voor info over de Band.


 

Bron Youtube: Gepubliceerd op 16 november 2012 door welllimburg, L1©

 


Nu is het een reliëfrijk terrein waar plasjes en hoger gelegen kleiruggen elkaar afwisselen. Door begrazing wordt voorkomen dat het  gebied volledig dichtgroeit met bos. De vegetatie is hieraan aangepast en bestaat veelal uit vrij algemenen soorten, die als pioniersoort  snel het  gebied kunnen bereiken.

De meest markante dieren in het gebied zijn echter de watervogels.

De Band ligt direkt aan de Maas, die door vele trekvogels wordt gebruikt als "snelweg" tijdens de vogeltrek.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

De Band is vrij toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het terrein wordt begraasd door Konikpaarden en Galloways. Honden mogen daarom ook niet mee het terrein in.