Well is toeristisch

Schaapskooien

Er zijn twee schaapskooien te vinden in de buurt van Well. De oudste ligt aan de Ceresweg nabij de Wellsche Hut, de tweede ligt nabij Putjesberg.

Vroeger

Heideterreinen en schaapskuddes zijn van oudsher met elkaar verbonden. Vroeger werd de schapenmest in de winter gebruikt voor bemesting van de akkergronden. De mest werd in de loop van het  zomerseizoen  verzameld in de schaapskooi. Doordat de schapen hun eigen, droge mest aantrapten, ontstond er op de vloer van de kooi een dikke laag mest. De mest werd samen met het heidemaaisel, dat alternatief stro voor schapen is, uitgereden over de akkers. Door de uitvinding van kunstmest waren de schaapskuddes voor de landbouw niet meer belangrijk.Voor goed beheer van de heide zijn de kuddes echter onmisbaar.

Heidebeheer

De Bergerheide en Putjesberg, waar de Schaapskooien zich bevinden, is een prachtig afwisselend natuurgebied, dat onderdeel is van Nationaal Park de Maasduinen. Veel grote heideterreinen maken deel uit van dit gebied. Heide is een half- natuurlijk landschap dat door de mens in stand moet worden gehouden. Vergrassing en verbossing van de heide wordt tegengegaan door begrazing. De schapen eten het gras en de jonge boomjes op, zodat de heide weer kan groeien en bloeien. 

Bas Peeters

De Schaapskooi

De Schaapskooi is een stal voor schapen en geiten.De schaapskudde die overdag op de hei graast, overnacht in deze kooi. De Schaapskooi nabij de Wellsche Hut is in 2002 gebouwd naar een authentiek model. Op 11-07-2013 werd de schaapskooi nabij Putjesberg geopend. Voor de bouw zijn ouderwetse materialen en constructies gebruikt : stropoppen onder de oud-Hollandse dakpannen, handgeschilde boomstammen voor de kapconstructie en originele pen- en gatverbindingen.

De Maasduinen herderin

De Herderin en haar kudde

De herderin is met haar kudde van maart tot september meestal van 9.00 uur tot 15.00 uur op de Bergerheide te vinden. In overleg met de herderin kunt u buiten deze tijden desgewenst de kooi van binnen bezichtigen. De V.V.V. van de gemeente Bergen biedt voor groepen excursies aan, op de Bergerheide onder begeleiding van deskundige gidsen. Deze gidsen kunnen u al het moois van dit prachtig natuurgebied tonen. Zonder begeleiding mag u zich alleen op de aangegeven fiets- en wandelpaden begeven. Houd uw hond altijd aangelijnd.

De Lammetjes route

De Lammetjesroute

Langs de Schaapskooi  loopt een wandelroute van 1 km. , een educatieve speurtocht voor kinderen. Tijdens de route leren de kinderen van alles over schapen, heidebeheer en natuur. Klik HIER voor de route.

Bij Restaurant 'de Wellsche Hut' hier in Well, kunnen formulieren opgehaald worden.

Nieuwsgierige geit!

Lammetjes dagen

In het voorjaar kunt u de pasgeboren lammetjes en geitjes in de schaapskooi bezoeken en aaien.

Tot het einde van de lammerenperiode is de schaapskooi van binnen te bezichtigen. In de media leest u dat data van de lammetjesdagen.

Hoe komt u bij de Schaapskooi? 

Lopend:
Bij restaurant de Wellsche Hut in Well begint een wandelroute van 4 kilometer die langs de Schaapskooi voert.
 

Met de fiets:
Bent u met de fiets, houd dan knooppunt 79 van het fietsroutenetwerk aan. Op circa 200 meter van dit knooppunt ligt de Schaapskooi

.
Met de auto:
Volg de N271 naar Well, houd vanaf hier Kevelaer aan. Na ongeveer 3 kilometer draait u bij de eerstvolgende kruising linksaf de Ceresweg op. Na ongeveer 800 meter is aan de rechterkant een kleine parkeerplaats