Well is toeristisch

Vogelspotten

Het Reindersmeer is een walhalla, waar vogelliefhebbers het gehele jaar door hun hart kunnen ophalen. 

Vanuit de vogelkijkhut zie je diverse eenden, zoals de slobeend, pijlstaart en wintertaling. Soms worden hier leuke steltlopers gezien. In de omliggende bossen worden groene en zwarte specht gezien en af en toe kleine bonte specht.

Op de site www.vogelkijkhut.nl worden gespotte vogels bijhouden op een lijst. Klik HIER voor recent gespotte vogels.

De vogelkijkhut ligt aan de zuidkant van het meer. Neem de witte route.

Zeldzame ijseend gespot d.d. 21-12-2016 door Coen van Raaij

De ijseend is een bijzonder fraaie eend, met een voornamelijk zwart-wit verenpak en een lange staart. Het is een Arctische soort, die broedt op de toendra's van het Noordelijk Halfrond, in zowel Eurazië als Noord-Amerika. In Nederland is de ijseend erg schaars, die in kleine aantal overwintert op de Waddenzee en in zeer kleine aantal elders voor de kust, zoals bij de Brouwersdam. Daarbuiten is hij zeldzaam. Hij leeft van vooral van schelpdieren die hij duikend bemachtigt.