Ons dörpke Well

De Groene Rivier

De opgave in Well

De huidige dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp. De dijken bestaan uit een combinatie van een groene en een harde kering met demontabele delen. De situatie in Well is bijzonder omdat in Oud Well de harde kering door de tuinen van bewoners gaat. Ook raken de plannen ondernemers in het gebied.

Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Well ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden. Dit gebeurt op een zo veilige en aantrekkelijk mogelijke manier. Tegelijkertijd wil het waterschap het gebied op de juiste manier inrichten, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteiten in het gebied.

Naast het versterken van de dijken is in Well ook onderzocht of de dijk verlegd kan worden. Specifiek werd onderzocht of de Oude Maasarm, tussen de kernen Oud Well, Elsteren en de Paad, bij hoogwater weer kan gaan mee stromen. Dit alles komt nu samen in het project:

De Groene Rivier Well.

David Heikens projectmanager en senior adviseur watermanagement geeft een toelichting over het project en de plannen:

Volgende week (week 11) starten we met de Planuitwerking voor de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well! Deze gebiedsontwikkeling combineert dijkversterking met dijkteruglegging en de realisatie van een groene rivier, beekherstel en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en brengt een investering met zich mee van €110 mln. De Groene Rivier #Well is een van de systeemmaatregelen langs de Maas en zorgt voor een forse waterstandsdaling van circa 17 cm die effect heeft tot aan Roermond. Voor de instroom van de groene rivier wordt de kruisende provinciale weg N270 op een nieuwe brug gelegd.

Initiatiefnemers van het project zijn het Waterschap Limburg (opdrachtgever), het Ministerie van IenW, de Provincie Limburg en de Gemeente Bergen. Royal HaskoningDHV ondersteunt hen met het ontwerp van de maatregelen, het omgevingsmanagement, de publiekrechtelijke procedures en advisering tijdens de realisatie. Daarbij werken we samen met veenenbosenbosch landschapsarchitecten.

De gebiedsontwikkeling omvat de versterking van bestaande keringen en aanleg van circa 5 km. nieuwe waterkering (deels groen, deels hard met demontabele waterkeringen, een glazen kering, enkele nieuwe coupures, maatwerkoplossingen bij een bungalowpark en bij het monumentale kasteel Well dat buitendijks komt te liggen), herinrichting van het gebied van de groene rivier, een nieuwe brug onder de N270, evacuatieroutes , beekherstel en maatregelen voor herziening van de waterhuishouding.

Zelf ben ik in de Planuitwerking eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de gebiedsontwikkeling. Ook zal ik samen met de technisch managers van het waterschap en de omgevingsmanagers het integrale planproces van ontwerp, participatie, procedures en besluitvorming inrichten en uitvoeren. We gaan aan de slag met ervaren mensen op alle disciplines, in een geïntegreerd team van opdrachtgever en adviseurs. Ik heb er heel veel zin in!

David Heikens

Maasarm Ooijen Wansum en daarbij met name het Sohr is een voorbeeld hoe het kan gaan worden.

Op de hoogte:

Via onze website en deze pagina gaan we u de komende jaren op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de groene rivier in Well.