Ons dörpke Well

Weekblad Wèlls Krèntje

Advertentie plaatsen:
Inleveren kan per email t/m zondag 18.00 uur.
Email adres: wellskrentje@ziggo.nl
Telefoon: 0478-501739
 
Eisen Advertentie:
A5 formaat
Microsoft Word bestand.
Andere berichten/advertenties met contante betaling, a.u.b. in enveloppe inleveren op het redactieadres op vrijdag van 18.00 - 19.00 uur.
 
Abonnement:
Jaarabonnement: €15,00
betalen met vermelding van naam en adres
Rekeningnr: : NL 79 RABO 0171779231.

Bezorging:
Het weekblad "Wèlls Krèntje" wordt aan het begin van de week bezorgd.
Klachten over bezorging: Miranda Boskamp tel: 06 390 825 72
 
Redactie:
Tonny Klabbers
Marie-Christine Cornelissen
 
Redactie-adres:
St. Vitusstraat 69
5855 BL Well (L)
KvK: 56726651

 

LET OP: Dit is slechts een doorverwijzing:

"Wèlls Krèntje" was een zelfstandige organisatie, staat los van deze website en is per 1-1-2022 gestopt