Ons dörpke Well

Maaspark Well

Kijk voor alle informatie op de website van

Maaspark Well

In het gebied tussen Well en Aijen worden een hoogwatergeul en het 'Maaspark Well' aangelegd.

Het gaat in feite om twee geulen die in elkaars verlengde liggen: de noordelijke tussen de Kamp en Aijen en de zuidelijke in de Band nabij 't Elsteren in Well. De geulen vormen ‘inhammen’ van de Maas die bij hoogwater gaan meestromen. Daarnaast worden de oevers bij de hoogwatergeul verlaagd. Dit gebeurt met diverse partijen, waaronder de gemeente Bergen in samenwerking met de provincie Limburg en Kampergeul BV. Zij ontwikkelen een aantrekkelijk toeristisch gebied in de omgeving van het Leukermeer.

De aanleg van hoogwatergeul Well-Aijen leidt tot een daling van de waterstand die tientallen kilometers stroomopwaarts nog merkbaar is. Daarnaast ontstaat na aanleg 127 hectare nieuwe natuur. Bij de aanleg van de hoogwatergeul worden delfstoffen gewonnen.
 

Presentatie plannen Maaspark Well in 2009