Ons dörpke Well

Reconstructie De Vissert

Gemeente Bergen gaat De Vissert in Well reconstrueren. Het doel van deze reconstructie is om De Vissert geschikt en veilig te maken voor het verkeer dat gebruik maakt van deze route.

De weg

De Vissert wordt een 6 meter brede weg, met aan weerszijden rode fiets suggestie stroken. Kruisingen en T-splitsingen voeren we uit met verhoogde drempel plateaus, het zijn vervolgens gelijkwaardige kruisingen. De drempel plateaus fungeren ook als snelheidsremmende maatregel. Na de reconstructie is de maximale toegestane snelheid op De Vissert 60 kilometer per uur.

Aansluiting De Vissert – ’t Leuken

De aansluiting van De Vissert met ’t Leuken wordt een zogenaamde inritconstructie. De aansluiting richting de bebouwde kom van Well verhogen we met inritblokken. De doorgaande route wordt hiermee de route naar het Leukermeer. 

Stand van zaken

De voorbereidende werkzaamheden hebben vanwege diverse omstandigheden langer geduurd dan gepland. Dinsdag 23 juni 2020 is er een informatieavond over het ontwerp voor belanghebbenden. Diverse voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen en saneren van kabels en leidingen, zijn de afgelopen maanden uitgevoerd.

Planning

Het streven is om de reconstructie in het derde en vierde kwartaal van 2020 uit te voeren. Afhankelijk van de weeromstandigheden is het mogelijk dat we een gedeelte van de werkzaamheden moeten uitstellen naar het eerste kwartaal van 2021.

Voordat we met de reconstructiewerkzaamheden beginnen organiseert de gemeente voor de aanwonenden nog een  tweede informatieavond. Tijdens die avond kunnen ze kennismaken met de aannemer en vertelt hij over de werkzaamheden, planning en fasering.

Aanplant en aanleg volgens gebiedsvisie Seurenheide