Ons dörpke Well

Herinrichting Hoenderstraat

Project afgerond

Al enkele jaren waren er plannen om deze straat opnieuw in te richten. Er is daarvoor een Klankbordgroep in het leven geroepen die samen met de gemeente Bergen en adviesbureau Ducot uit Roermond een voorontwerp tot stand hebben gebracht. Dit ontwerp werd op 08-12-2015 aan het dorp gepresenteerd.
Daarbij kwamen o.a. de riolering, de verharding, de groenvoorziening en de verlichting aan de orde.
Na de presentatie van het herinrichtingsplan kon eenieder hierop reageren en vragen te stellen.
 
Bomen gerooid.
 
Vrijdagnacht 14-11-2015 is door hevige rukwinden een van de kastanjebomen in de kruin afgebroken. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Een nabij geparkeerde auto werd licht geraakt. De paardenkastanjebomen zijn aangetast door de z.g. kastanjeziekte. De veroorzaker van deze bloedziekte is geïdentificeerd als een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringae.  
 
Hierdoor is uit veiligheid  de buitendienst van de gemeente Bergen voortijdig gestard met het rooien van alle bomen in de Hoenderstraat. Een kapvergunning hiervoor was al eerder verleend. De boomstronken die er nu nog staan worden binnenkort , i.v.m. ondergrondse leidingen, met speciale apparatuur en een kraan ook nog verwijderd.

Fase een.

Na de Wellse kermis werd weer begonnen met de herinrichting van de Hoenderstraat. Met de eerste fase werd op maandag 5 september gestart. Dit is het gedeelte vanaf de splitsing  met de Grotestraat, bij huisnummers 32-34 tot aan de splitsing Pastoorstraat. (De Pastoorstraat wordt niet opnieuw heringericht). Vanwege de werkzaamheden is dit gedeelte Hoenderstraat afgesloten voor alle verkeer. Ook parkeren is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. De gemeente Bergen heeft de aanwonenden hierover geïnformeerd. Een omleidingsroute wordt aangegeven.

Fase twee.

De planning is om na het Carnaval aan fase twee te kunnen beginnen. Dan komt het gedeelte vanaf de splitsing Pastoorstraat tot aan zaal Onder de Linden in de Kasteellaan aan de beurt. Er is gekozen voor twee kleuren stenen,het gedeelte vanaf de Kasteellaan tot aan de kerk wordt bepland met Lindebomen. (die niet knoeien), de lantaarnpalen die geplaatst worden lijken op de verlichting zoals in de Grotestraat en er komen parkeervakken.

Update Fase twee:

Hieraan wordt gewerkt. Hoenderstraat en Kasteellaan zijn gedeeltelijk afgesloten tot ca. half mei 2017. Grotestraat is goed bereikbaar via Elsteren of Brugweg. Men verwacht begin mei 2017 met de aanleg klaar te zijn.

KLIK AAN: PDF van het gehele herinrichtings plan

Update 7 mei:

Het einde komt in zicht, in het album een aantal foto's van de eerste week van Mei. (dank aan Gerrit Bos)  

Update 1 juni:

Het werk aan de Hoenderstraat en een gedeelte van de Kasteellaan is opgeleverd.

De officiële opening is op donderdag 06-07-2017