Inloopmiddag Systeemmaatregelen Dijkverlegging

Publicatiedatum: 27-11-2019

Op 3 december a.s. zal door het Waterschap Limburg een inloopmiddag gehouden worden n.a.v. het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, betreffende de Systeemmaatregelen (Dijkverlegging voor behoud winterbed) in Well. Deze inloopmiddag zal plaats vinden in MFC de Buun van 13.30 tot 17.00 uur en geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de omgevingsmanagers Dhr. van Herik en Dhr. Haitsma.

Overige berichten

- Notulen vergadering Wells Forum
- Oproep aan de ondernemers
- Inloopavond Maaspark Well & Seurenheide
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof
- Plaatsing lichtmasten Halfrondweg
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof
- Het waterschap Limburg informeerd(e) Well over de Dijkversterking
- Informatiebijeenkomst Waterschap Limburg afgezegd
- Inzageperiode dijkversterking Well
- Notulen Wells Forum
- Energiehuis On Tour vandaag in Well
- Informatiebijeenkomst dijkversterking op 9 maart
- Uw hond kan er niets aan doen, u wel!
- Keuze tracé en type kering in Well centrum krijgt steeds meer vorm