Bomen gered op oud kerkhof

Publicatiedatum: 02-06-2015

Poorten dicht voor bezoekers

Onderhoud Treurwilgen.
Al geruime tijd was het bekijken en overleggen hoe de bomen op het oude kerkhof aan de Maas gesnoeid en gered konden worden. Op 25-08-2010 braken grote takken van een van deze bomen af en kwamen op de Grotestraat terecht. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. De andere bomen hebben sindsdien ook takken verloren met harde wind.De situatie was niet meer veilig te noemen. Bij verschillende instanties hebben de vrijwilligers van de Sint Vituskerk aangeklopt voor informatie en hulp, maar vanwege de overheidsbezuinigingen was er, ook financieel, nergens hulp te vinden voor deze grote klus.Toch bleek die hulp dichtbij. In de Band wordt gewerkt aan de Zuidelijke Maasgeul, met al het snoeiwerk van dien. Door deze firma's is spontaan belangeloos hulp aangeboden. Zij beschikken over een hoogwerker op rupsbanden die door een sjovel opgetild moest worden tot boven aan de poort.   


Bedankt.
De mensen van de vrijwillige onderhoudsploeg voor beide kerkhoven en directe omgeving van de Sint Vituskerk bedanken de bedrijven voor hun grote inzet, hulp en steun bij de uitvoering van de zo noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het oude Kerkhof bij de Maas.Dit zijn: Grond-, Weg- en Waterbouwbedrijf Martens en Van Oord uit Oosterhout, met speciaal dank aan Camiel van der Heiden, de aannemer van het Maas project Nevengeul Zuid. (Ze werken momenteel in de Band). Ook danken we Biomas Management Bruins & Kwast uit Goor, en alle medewerkers van deze bedrijven.

Kerkhof gesloten.
Ondanks dat de bomen gesnoeid zijn, heeft het kerkbestuur van de St. Vitusparochie het besluit moeten nemen om het oude kerkhof voor bezoekers per direct te sluiten. Dit i.v.m. de W.A. verzekering. Er zijn garfkruisen die op omvallen staan en van de Calvarie (de overdekte beeldengroep aan de Zuid zijde) vallen steeds meer brokstukken naar beneden. Deze situatie is niet meer veilig, vandaar deze sluiting tot nader order die ook is afgedwongen door de WA verzekering.Voor familieleden die een graf willen verzorgen wordt de poort geopend, zij kunnen zich bij de pastorie melden of bij vrijwilliger Ger van Soest tel.501140. Het kerkbestuur is druk doende met overheid en andere instanties om het oude kerhof te restaureren en in oude glorie te herstellen.Binnenkort worden ook de 40 kuub groenafval afgevoerd.

Muur St. Vituskapel.
Door een aanrijding met een vrachtwagen ligt de muur naast de Sint Vituskapel gedeeltelijk plat. Herstelwerkzaamheden laten op zich wachten (doordat een aannemer zich terugtrok), maar zullen  naar men hoopt spoedig uitgevoerd worden door een speciaal bedrijf dat monumenten restaureert. 

 

 

 

Overige berichten

- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst
- Column Pierre Linssen: Mijn favoriete meester van toen; Piet van Osch!
- Maaspark Well - Inloopmiddag en -avond 27 September
- Rondleiding Historische Molenroute Well