Wells Forum

Werkzaamheden Wells Forum

Het Wells Forum houdt zich bij voorbaat proactief bezig met de ontwikkelingen in en rond Well. Het is gesprekspartner van de gemeente Bergen vanuit het dorp en wordt gebruikt als klankbordgroep in vele ontwikkelingen. Het Wells Forum vergadert 12 keer per jaar en heeft zich als doel gesteld tenminste twee keer per jaar een terugkoppeling te verzorgen aan de inwoners van Well.

Naast de directe leden van het Wells Forum beschikt het over een groep van ruim 30 vrijwilligers die zich inzetten voor diverse activiteiten en werkzaamheden.

Contact

Ger Koch
Schepersweg 5
5855 GG Well
0478-501760
info@wellsforum.nl