Ons dörpke Well

Energielandgoed Wellsmeer

Geeft Bergen energie!

In het gebied Wells Meer in gemeente Bergen in Limburg komen ambitie en ruimte bij elkaar. Binnen het Energielandgoed Wells Meer zal op grote schaal duurzame energie worden opgewekt. Hiervoor worden bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines ingezet. Naast het opwekken van energie wordt het Energielandgoed ook een plek voor recreatie, educatie en innovatie.

Energielandgoed Wells Meer is voor iedereen. Zoveel mogelijk ondernemers en inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van het Energielandgoed. Zij mogen meedenken in de ontwikkeling en kunnen in de toekomst duurzame energie afnemen.

In 2030 Energieonafhankelijk

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Dit betekent dat de volledige energieopwekking plaatsvindt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het totale verbruik van de gemeente is 1,74 Petajoule. Met de ontwikkeling van het grootschalige Energielandgoed Wells Meer doet zich een unieke kans voor om in één keer 50% van de genoemde ambitie te verwezenlijken, oftewel 0.87 Petajoule op te wekken. Dit brengt een enorme versnelling in het realiseren van de energieambitie van de gemeente.

Informatieve Reportages