Ons dörpke Well

fotoreportage Maaspark Well in ontwikkeling

Maart 2024: Het rooien van het groen (bomen, heesters en hagen) aan de zuidzijde van de voorhaven van het Leukermeer is gebeurd. Ze maken plaats voor de toekomstige zuidelijke waterplas, waarvan het noordelijk gedeelte nu grotendeel afgegraven is. Let wel op, in het noordelijk gedeelte aan de Maaszijde wordt nog een behoorlijk stuk afgegraven.

Excursie

Op 21 oktober 2023 heeft een kleine delegatie van de OWG (OmgevingswerkGroep Well) een excursie beleefd.

De excursie vond plaats op de waterplas van het toekomstige Maaspark Well met fantastisch weer. De kleine delegatie is aangevuld met mensen die allen geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen die te gebeuren staan.

foto's Pierre Linssen,
(met toestemming van de aanwezigen)

Oktober 2023

12volgende >

Najaar-winter 2022

2015

12345678volgende >

2016

123volgende >

2017

12volgende >

2018

12volgende >

2019

2020

2021

1234volgende >

Als Natuurvriend heb ik tot nu toe 2843 foto’s gemaakt alleen al van de Leukerplassen en de nieuwe afgravingen door Kampergeul b.v. aan de Maaszijde tussen Well en Aijen.
Ik volgde het fotospoor van mijn Vader, maar was apert tegen de afgraving van de Bergerheide! Daarentegen zéker een voorstander van de nieuwe plannen aan de Maas.

In 2009 ervoer ik tijdens het kayakken met André Boom een geheel nieuwe wereld in dit gebied. Werkzaamheden en nieuwe Natuur in ontwikkeling legde ik vast vanaf 2014.

Ik heb een selectie van 177 foto’s tot eind 2021 gemaakt, die ongetwijfeld tot de verbeelding zullen spreken waarbij ik op tijdsvolgorde Natuurontwikkeling en de ‘sluis’ voor en na de opening van het bezoekerscentrum van het Nationaalpark De Maasduinen laat zien in 2012.

Nadat Kampergeul in maart 2013 begon met de werkzaamheden, ging ik vanaf 2014 de ontwikkeling van het Maaspark Well vastleggen. Wandel mee op tijdsvolgorde.

Het hagelkruis op de Bonte Kamp in Well (2 februari 2015) is op de oorspronkelijke plek te zien en in dit jaar begint MvO (Martens en Van Oord) aan het afgraven van de zuidelijke hoogwatergeul (HwG) te Well. Tussentijds wordt de Mariakapel van Derck Daemen verplaatst waarmee het na 310 jaar later een andere veilige plek krijgt. 

In 2016 wordt ‘De Band’ in Well opgeknapt en we zien de Natuur daar verder ontwikkelen. Het graafwerk elders in Maaspark Well gaat verder. Plots zien we in Well waarachtig ‘Dolomieten’ van 9 meter hoogte. Veel groen verdwijnt bij de voorhaven en zo ook in De Band, die bijna geheel dichtgegroeid was. De Maas heeft ruimte nodig.

In 2017 liggen enorme hoeveelheden afgezaagd groen van De Band klaar om ter plekke verschredderd te worden voor de biomassa.

In 2018 aanbeland staat het eenzaam hagelkruis met op de achtergrond graafmachines.
We zien spontane Natuurontwikkeling met een prachtige planten en kruidenbloei.
Vanuit de kayak ziet het er nóg mooier uit en het kruis vindt een nieuwe plek.

Eindelijk is in 2019 de nieuwe waterboulevard Well gereed en nadat de zon onderging in 2020 begint het memorabele klimaat-afwijkende jaar 2021: veel natter, veel bloesem en een ongekende hoogwaterstand in de midzomer, waarbij Well onder water dreigde te lopen. De plannen om Well te beveiligen tegen het hoge water waren er al en nu is te zien waarom dat nodig is.

Met dank aan Pierre Linssen

December 2021