Ons dörpke Well

Projectupdate Oktober 2022

Sinds de aanleg van ‘De Band’ (nabij het Elsteren in Well, ontstaan door kleiwinning ten behoeve van kadeaanleg na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995) maak ik foto’s van de ontwikkelingen in dit gebied. Zo ook van de zuidelijke hoogwatergeul in Well en middels mijn foto’s kreeg ik een erg prettig contact met de aannemer MvO, die deze hoogwatergeul aangelegd heeft.

Later kreeg dit voor mij een vervolg in het Maaspark Well i.o.

Eenzelfde prettig contact kreeg in met de projectleider van Kampergeul; Roel van Ark. Met enige regelmaat spreek en mail ik hem (foto’s).

Zo heb ik Roel onlangs op 29 oktober 2022 digitaal geïnterviewd, daar ik nieuwsgierig was over de stand van zaken inzake planning en voortgang.
Ik stelde een aantal vragen, waarbij ik soms naar een voor mij bekend antwoord vraag.
Een paar antwoorden verrasten mij echter prettig.

Hier het (ingekorte) interview:  

Hoi Roel,

Zojuist heb ik je weer een aantal foto's gestuurd.
Kijk maar eens of je er iets mee kunt.

De foto's van 22 oktober 2022 lijken mij de moeite waard. Met André Boom heb ik een omtrekkende wandeling gemaakt om de momentele plas. Voor zover dat mocht en mogelijk was uiteraard, waarbij we alle voorzichtigheid in acht hebben genomen.

Vooral in de nabijheid van de Maas richting Aijen hebben we iets moois ontdekt:
Er zijn poelen gecreëerd en een aantal kleine eilandjes (zie bijgaande foto) en ... dat vinden wij prachtig! Uiteraard hopen wij dat deze blijvend zijn en dat er meerdere van die plekken komen (Roel noemt de eilandjes ‘dammetjes’).

Vraag 1 Blijven die poelen en eilandjes bestaan en komt hier een verdere uitbreiding van en zo ja, waar is dat dan?

 • In principe moeten we het gebied achter de dammetjes nog aanvullen. Maar wij zien ook de natuurwaarden van de dammetjes en de achterliggende poeltjes.
 • We zijn met RWS in overleg om deze dammen en poeltjes op te nemen als KRW-maatregel en dus zo te laten.

Vraag 2 We nemen aan dat de grindheuvels links en rechts in de plas nog verdwijnen.We weten dat er ook fijn zand opgespoten wordt om zo landtongen te creëren volgens het plan. Ook weten we dat er een heuvel gemaakt wordt, ten behoeve van een dassenburcht. Klopt dat?

 • Grindheuvels zijn voor toekomstige oeverafwerking (o.a. ter plaatse van invaart)
 • Er komt ook nog een dassenburcht maar de huidige heuvels zijn teelaarde depots.


Vraag 3 We hebben gezien waar de dassen momenteel foerageren en vragen ons af hoe die dassen dadelijk hun weg vinden naar de nog aan te leggen burcht. Hoe en op welke wijze gaan jullie afgraven teneinde die dassen naar de nieuwe locatie te dirigeren?

 • Deze worden straks gevangen en verplaatst naar de nieuwe kunstburcht. Dit word uitgevoerd en begeleid door vereniging Das en Boom.

Vraag 4 Jullie naderen inzake de afgravingen de voorhaven van de Leukerplas. Ik meen van jou begrepen te hebben dat nog dit jaar een 2-tal hectaren ontdoen worden van een deklaag. Is dat richting de voorhaven en gaan jullie dan vanaf de voorhaven langs de Maas weer richting Aijen afgraven of wat is jullie afgravingsplan in dezen?

 • Dit jaar 2 ha en begin volgend de rest van de deklaag van het gebied tussen ontgronding en voorhaven.
 • Begin volgend jaar start in dat gebied de winning. (zie kaartje voor ligging)

Vraag 5) Wanneer gaan jullie weer aanplanten en wordt dat op een zelfde professionele wijze gedaan als vlakbij Aijen?

 • We gaan binnenkort weer starten met de aanleg van beplanting.

Vraag 6) Tijdens onze wandeling hebben een oude bedding ontdekt van een eerdere sterk meanderende waterloop met oude bomen. Die lijkt ons zeer bijzonder en dat vinden de dassen die wij in die nabijheid ontdekt hebben ook. Blijft dat bewaard?

 • Het betreft de oude loop van de Diepenbeek. Deze beek was al voor de ontgronding Maaspark Well drooggevallen. Vroeger liep de Diepenbeek vanuit t Leuken / Elsteren (zie oude tranchotkaarten). Door de doorgraving van de Voorhaven heeft deze zijn functie verloren.
 • We gaan periodiek de beplanting verwijderen vooruitlopende op de winning in dat gebied.

Vraag 7) Het gehele afgravingsplan zou ongeveer (dacht ik) afgerond zijn in 2028- 2029. Dankzij de 'Yvonne' is er versneld afgegraven, gedacht werd dat dat ze tot medio 2022 de Kaliwaal 41 zou bijstaan. Nu blijft ze waarschijnlijk tot ergens eind dit jaar.
Klopt de planning en zo niet, wat is dan het nieuwe plan?

 • De combinatie Emmy/Yvonne blijft tot week 49. We zitten in principe nog op planning en gaan nog steeds uit van eind november 2029.

 

Einde interview, waarvoor ik Roel middels ook deze weg, hartelijk dank.


Ik hoop van harte, dat het gehele toekomstige gebied niet teveel ontsloten wordt voor de mens en zijn trouwe viervoeter. Verbodsborden voor loslopende honden blijken vaak niet te werken. Ook hoop ik dat er op een verstandige wijze begrazers ingezet worden.
Vaak zie ik schapen en/of geiten aan verschillende soorten bomen en struiken eten. Daarbij worden de bladeren en de jonge twijgen en ook de bast en knoppen gegeten, waarbij de bomen en struiken een gewisse dood wacht. Helaas heb ik dat in het Maaspark Ooijen-Wanssum zien gebeuren. Jammer, maar er kan van geleerd worden.
Ik hoop het maar, want enkel bij een verstandige inzet met mobiel afzetgaas voor kleinere begrazers kan de Natuur zich goed ontwikkelen.
 

Pierre Linssen.