Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well

Publicatiedatum: 23-02-2024

Als kleine jongen herinner ik me nog heel goed de lelijke kale parkeervlakte bij Café-Restaurant Vink in Well. Ongeveer 58 jaar geleden. Afschuwelijk! Ongelijkmatig met tal van gaten, modder bij regen en plat gezegd; geen porem! Veel later veranderde dat gelukkig in gedeeltelijke klinkerbestrating met een 6-tal eikenbomen en de andere helft asfaltbedekking. Dat was al een hele verbetering, maar de kruisingen met de Wezerweg en de Kasteellaan bleven gevaarlijk: de ‘bijna-ongelukken’ naast de gebeurde ongelukken stapelden zich op. Verleden krantenberichten getuigen daarvan.

In die tijd heb ik de provincie Limburg benaderd en gesuggereerd een rotonde te realiseren op de toenmalige kruising van de N270 en de N271 (bij het BP-tankstation), omdat ons oudste zoontje aangereden werd wat gelukkig goed afgelopen is. Ook daar was de verkeerssituatie destijds erg gevaarlijk. Blijkbaar waren er al plannen om aldaar een rotonde te maken. Later, tijdens een bijeenkomst bij Café-Restaurant Vink betreffende die nieuwe rotonde promootte ik een opportuniteit om de N270 door het smalste gedeelte van het NP ‘De Maasuinen’ door te trekken naar Duitsland en aldaar aan te sluiten op de L486 richting Kevelaer. Een nieuwe zijweg verderop van de N270 onderlangs het evenemententerrein zou dan kunnen aansluiten op de huidige Wezerweg. Dat mocht niet zo zijn en wellicht ook beter zo, gezien het huidige plan voor deze tweede rotonde. Dat enthousiasmeerde mij bouwkundig gezien. Ziehier de stalen spieren van de betonconstructie van de rotonde, een ècht kunstwerk:

En hoe meer groen hoe beter en wijzer, passend in de groeiende inzichten hoe belangrijk het groen voor iedereen is. Dit wordt gelukkig steeds meer ingezien waarbij ik de gemeente Bergen graag complimenteer met hun groene intenties! Samen met de Provincie Limburg hadden ze het doel om in de tweede helft van september 2023 te starten met de aanleg van de rotonde waarvan ik het gehele plan op het gemeentehuis in Bergen heb bekeken. Kanttekening en minpunt is wel nog steeds dat ik maar niet kan begrijpen waarom het tussen de beide rotondes geen 50 km. zone wordt. In Velden, Lomm, en Nieuw-Bergen is dat wel het geval, maar in Well niet. Opmerkelijk!

Nevertheless, het nieuwe plan van de rotonde mag er zijn. Een verschil van dag en nacht ten opzichte van de verleden situaties. Een rotonde met een mooi ‘wadi-parkje’ en een flink stuk veiliger. En veel mooier. Ik had daarover eerder een erg prettig contact met een medewerker van de gemeente Bergen om bestaande bomen te sparen met succes. Er zijn maar liefst 5 bomen gespaard gebleven, dankzij de gemeente Bergen.

Omdat ik erg veel vrije tijd heb, heb ik tal van foto’s gemaakt van de voortgang van het project die te vinden zijn in deze link.

De tekeningen die hier en daar gepubliceerd werden, vond ik niet geheel duidelijk.
Ik kreeg van diverse Wellenaren ook vaak vragen gesteld, omdat ze mij vaker zagen fotograferen. Ik kwam in contact met de projectleider van Infrascoop: Freddy Wandelt.

Ik stelde hem een paar vragen per mail en ontving een erg prettige reactie, hetwelk ik graag deel met de lezers van deze column. Hij liet me via mail weten dat de nieuwe rotonde op woensdag 21 februari 2024 om 13:00 uur vrijgegeven wordt voor het verkeer.

“De werkzaamheden zullen zich dan verder focussen op de inrichting van het gebied ten westen van de N271, respectievelijk de Kasteellaan en Sterrenbos (fase 4/5).

Deze 2 fasen worden gelijktijdig uitgevoerd. Verder komt er nog 1 weekend afsluiting aan (mits de weergoden ons goed gezind zijn) om de definitieve deklaag en markering aan te brengen op de N271, deze staat nu gepland voor het weekend van 12-15 april a.s.

Het streven is om in de week erna (week 16-2024) de laatste hand te leggen aan het project en onze werkzaamheden af te ronden (m.u.v. eventueel leegrijden depots na).”

Aldus Freddy Wandelt, die mij een door mij gevraagde keurige en zeer overzichtelijke tekening stuurde. Een tekening (overzicht) die geen verdere vragen meer oproept waarbij een en ander aangegeven is in de legenda.

Klik hier om de tekening in PDF te zien.

Bij het openen van deze PDF zijn bovenaan een + en een - te zien waarmee je kunt uitvergroten en verkleinen.

Ik stel mij een heel mooi ingericht parkje voor op de voormalige parkeerplaats van Café-Restaurant Vink, tegenover het huidige ‘Huize Daniels’ met veel groen en 13 nieuw aangeplante schaduw gevende bomen.

Well vergroent. Nog meer dan dat het al was en dat is fijn. Zo ook het schoolplein van de Vitusschool in Well. Het maakt mij blij. Een èchte speeltuin met een tegen de zon beschermend bladerdak van bomen. Mooi is dat!

Geheel anders dan veel langer geleden toen ik nog meegeholpen heb aan de inrichting van de verleden speeltuin. Waar ik toen met anderen rubberen tegels aan heb gebracht onder de speeltoestellen, ligt nu eerlijk zand: natuurlijk zand, natuurlijk hout en de tegels zijn hergebruikt in elegant gevormde trottoirtegel-muurtjes. Op 21 februari 2024 zijn de borders verder keurig aangeplant en nu is het maar te hopen dat er op toegezien wordt, dat de jeugd de Natuur gaat respecteren en waarderen. Wijze educatie is hier wel op haar plek, maar in een gesprek met de schooldirectie bleek dat ik daaraan niet hoef te twijfelen.

Met de gebiedsontwikkeling ‘Groene Rivier Well’ gaat ook dat gehele gebied over een aantal jaren alleen maar mooier worden. De monotone maisvlakten en het grasfalt gaat verdwijnen. In de plaats hiervan komt Natuur en kleinschalige Natuur inclusieve (toekomstbestendige) landbouw met Maasheggen en solitaire bomen, watergeulen en oeverbegroeiingen, terugkerende biodiversiteit en last but not least, beter beschermd tegen de toekomstige hoogwatergolven van de Maas. Voor meer en essentiële info even klikken op de onderstreepte woorden.

Op de nieuwe rotonde zijn tijdens carnaval trouwens al de eerste plantjes gepoot:

Maar eerst de rioleringswerkzaamheden op de hoek van de Kasteellaan en Sterrenbos:

Overige berichten

- De collecte resultaat Goede Doelen Week Well bekend.
- Bloemrijke dijken, het nieuwe fleurige landschap in Well? In Nederland?
- Nieuwe opvang voor zwerfdieren
- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.