Dorpenronde Well

Publicatiedatum: 11-12-2013

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdthema "participatiesamenleving".

 

De zaal van MFC de Buun was op 10-12-2013  goed gevuld met publiek, tot in de foyer zaten de Wellenaren die aan de oproep van B&W gehoor hadden gegeven. Dhr. Peter Feij presenteerde de avond.

Tijdens het eerste deel van de avond stond de participatiesamenleving centraal en ook met name de senioren.
Ondanks dat " Participatiesamenleving" het woord van het jaar is geworden, weten veel burgers niet wat het betekend. B&W omschrijft het als: Uw dorp of buurt leefbaar houden - samen vorm geven - naar eigen kunnen met vrijwilligers en mantelzorgers.
 
Mevr. Dorsers van V.K.K.L. (Vereniging Kleine Kernen Limburg) legde uit wat deze  maatschappelijke organisatie als ondersteuning voor dorpsraden en andere verenigingen kan betekenen.  
 
Door Dhr. van Dijck van de stichting Z.O.N. (zorg om naasten) uit Lomm werd een uitleg gegeven over hun manier van senioren dagopvang.
Door de gemeente werd aan de aanwezigen, in groepen, gevraagd hun mening te noteren over: Oud worden - vervoersvoorzieningen - jongeren interesseren - de kracht van Well.
 
 
Na de pauze konden vragen gesteld worden aan burgemeester Pelzer en de wethouders Buiting en Pekema. De antwoorden op deze vragen zullen binnenkort via de gemeente Bergen website en in Maas & Niersbode gepubliseerd worden. Veel vragen werden m.n. gesteld over de brief die bewoners hebben ontvangen over de gemeentegrond die door particulieren in gebruik is. Ook was er kritiek op de manier waarop de gemeente in dit "groenstrook" geval met hun burgers omgaat. Deze opmerking oogstte applaus van het publiek. Verder waren er vragen over o.a. de Hoenderstraat - pleintje in de Papenbeek - bomen en bulten in de Kasteellaan - Barbarakapel - parkeerprobleem Grotestraat - ergenis sandwich reclameborden - bouw starterswoningen - 50 km. zone tussen afslag Wezerweg en rotonde N 271, de "landingsbaan op de brugweg" en het te hard rijden in de Bosserheide. 
 
Participatiesamenleving is inmiddels ook een zeer omstreden woord. Deelnemers aan de verkiezing "Weg met dat woord" willen het schrappen uit de Nederlandse taal. Het is een akelig woord in het kader van bezuinigingen met een verhullende term voor: "zoek het zelf maar uit ". Ook in Well hadden bewoners dat door en bovendien zijn vrijwilligers steeds moeilijker te vinden.
 
De dorpenronde wordt om de twee jaar gehouden.
 

Overige berichten

- Terugblik online informatiesessie dijkversterkingen Well
- Update CV de Maasjoerts
- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst
- Column Pierre Linssen: Mijn favoriete meester van toen; Piet van Osch!