“Erfgoed en waterveiligheid trekken samen op in Well”

Publicatiedatum: 15-04-2021

Dat Well beschermd moet worden tegen hoogwater, dat is duidelijk. Maar het is daarbij wel belangrijk dat de maatregelen passen in het landschap en bij de rijke geschiedenis van Well. Daarom zijn bij het uitwerken van de dijkversterkingsplannen verschillende experts op het gebied van cultureel erfgoed, geografie en archeologie betrokken. Zij vertellen hoe je de belangen van cultuurhistorie en waterveiligheid samen kunt brengen, om zo tot goede oplossingen te komen.v

Het project rond dijkversterking en dijkverlegging in Well staat aan de start van de planuitwerkingsfase. Daarvoor zijn aanvullende onderzoeken nodig, met name op cultuurhistorisch en archeologisch gebied. Die onderzoeken vinden plaats bij Kasteel Well en bij de muur van de begraafplaats in oud Well. Het is belangrijk dat deze Rijksmonumenten beschermd blijven en dat er een oplossing komt die past bij het karakter van historisch Well. Waterschap Limburg schakelde experts in voor het cultuurhistorisch en archeologisch advies rond de dijkplannen.

Passen in het landschap

Elyze Storms-Smeets, historisch geograaf: “Natuurlijk staat waterveiligheid voorop. We willen allemaal dat de inwoners van Well droge voeten houden. Maar we kunnen niet zomaar ergens een muur neerzetten. Mensen wonen en werken in Well en het dorp heeft een lange geschiedenis. Het is belangrijk dat de plannen rond dijkversterking passen in het landschap en bij de cultuurhistorie van Well. Daarvoor moet je breder naar het gebied en het landschap kijken, en niet alleen naar de monumenten. Want als je ergens ingrijpt, heeft dat gevolgen op andere plekken.”

Verschillende belangen

Bij haar dijkprojecten zoekt Waterschap Limburg continu de balans tussen waterveiligheid, kosten, tijd en de belangen van betrokkenen zoals bewoners en Rijkswaterstaat. “Als waterschap hebben we te maken met strakke budgetten en hoge tijdsdruk”, zegt Jetske Vaas, omgevingsmanager voor Waterschap Limburg. “We moeten steeds afwegen wat nodig en haalbaar is om een succesvol project te realiseren.

Als waterschap denken we dan direct aan waterstanden en winterbed. Wat betreft cultuurhistorie willen we graag breder kijken. Daarom maken onze erfgoedexperts nu een plan van aanpak voor een analyse, in nauw overleg met Ellen en Elyze. Zo wordt de lange historie van Well onderdeel van de oplossing voor waterveiligheid.”

Waardevolle toevoeging

De drie experts willen graag in een vroeg stadium bij dijkversterkingsplannen betrokken worden. “Als je vanaf het begin rekening houdt met cultureel erfgoed in relatie tot bodem, ondergrond en water, dan kom je tot een beter passend ontwerp”, zegt Ellen. “Dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit en eerder klaar.” Anneleen: “Het zou mooi zijn als we bij alle bestuurslagen aan tafel komen te zitten, van waterschap tot provincie en gemeente. Als alle partijen cultuurhistorie als basiskennis meteen meenemen en het als waardevolle toevoeging gaan zien, dan realiseren we een project waar iedereen trots op kan zijn.” Elyze: “Inderdaad. We nodigen hen dan ook graag uit voor een gesprek, het liefst in het landschap.”

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april
- Koningsdag 2024: Opening Rotonde
- Prachtige Docu 'Dorp vol bloemen' op filmkanaal Archief Well
- Jaarlijkse Bingomiddag Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Presentatie Archief Well: Wellse winkeliers en ondernemers
- Hommage aan de bomen.
- Nieuwe locatie kermis Well
- Herdenkingsdienst goed bezocht
- Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well
- Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
- Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well
- Sjaak en Jan uitgeroepen als KBO prins en adjudant
- Nieuws vanuit commissie Kermis Well
- Plannen voor woningbouw in Well