Geen vuur in de natuur!

Publicatiedatum: 31-03-2018

Vanaf 1 april tot 1 oktober rookverbod en een verbod open vuur in bossen en natuurgebieden.

Geen vuur in de natuur

Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbrand is wel te voorkomen, want 70% van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag.

Daarom geldt vanaf 1 april tot 1 o ktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bossen en natuurgebieden. Wat kunt u doen om brand te voorkomen? Iedereen weet het eigenlijk wel; roken in een droog bos mag niet! Eén weggeschoten peuk is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Een auto kan ook brandgevaar opleveren, bijvoorbeeld als de katalysator heet wordt. Als u de auto vervolgens in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen.

  • Rook niet in het natuur - en/of bosgebied.
  • Let op waar u uw auto neerzet, zet deze nooit op droog gras.
  • Gooi geen rommel weg.

Wanneer?

Van 1 april tot 1 oktober geldt een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos - en natuurgebieden binnen de regio Limburg - Noord. De kans op een natuurbrand i s niet het hele jaar even groot. Dat heeft te maken met:

  • Jaargetijden: In de winter en het vroege voorjaar is de sapstroom in de bomen nog niet op gang gekomen. Dat betekent dat ze erg droog zijn en daardoor snel in brand kunnen vliegen.
  • Luchtvochtigheid : Hoe vochtiger de omgeving, hoe kleiner de kans op branden.
  • Soort begroeiing: Heide is erg brandbaar. De meeste branden in natuurgebieden ontstaan dan ook daar.
  • Wind: Lage begroeiing en takken die op de grond liggen, drogen door harde wind snel uit. Als er dan brand ontstaat, kan het zich snel uitbreiden.

Het grote gevaar van natuurbranden is de onbeheersbaarheid. Ieder klein brandje in een natuurgebied kan uitlopen op een verwoestende brand. Je kunt nooit voorspellen hoe het vuur zich gaat ontwikkelen , met welke kracht en met welke snelheid.

Ontdekt u een brand? Waarschuw onmiddellijk de brandweer en bel 112.  Verlaat het gebied (tegen de windrichting en/of rookrichting in). Probeer een route te volgen die u zo snel mogelijk uit het bos - of natuurge bied leidt.  Geef duidelijk de locatie van de brand aan. Denk aan herkenbare punten zoals ANWB - paddenstoelen, informatieborden, coördinaten (b.v. smartphone of GPS), straatnamen, enz.  Probeer de brandweer op te vangen en geef aanvullende informatie. Meer informatie?

Op de website: www.natuurbrandrisico.nl kun je zien hoe droog het is in de natuur.

Overige berichten

- Geslaagde picknick Zonnebloem
- Column Pierre Linsen: Kinder Vakantiewerk Well
- Schoolplein wordt groen en blauw
- Drie architecten geselecteerd voor ontwerp Waterpaviljoen Seurenheide
- Wells Forum: leefbaarheidsbudget 2022
- Opbrengst GDWW 2022
- Zondag 3 juli Grensoverschrijdende Fietsdag/Radwandertag.
- Stichting Speelvoorziening Well voert actie via Samen voor de buurt.
- 50 Jaar Modelvliegclub Mc Venus Well.
- Column Pierre Linsen: Groene Rivier
- 30 jarig jubileum Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Vernieuwde Vituskapel wordt ingezegend.
- Struinen door ‘t Sohr
- Informatiebijeenkomst concept-visie Seurenheide
- Sint Antoniusgilde Well - Moedig Voorwaarts met nieuw Koningspaar