Gemeente Bergen adviseert bewoners van Well om te evacueren

Publicatiedatum: 16-07-2021

Vrijdag 16 juli, 15.30 uur, Gemeente Bergen adviseert ook bewoners van Well, Wellerlooi en Heukelom, de vogelbuurt en de Vlammertsehof in Nieuw Bergen om te evacueren.
 

Het betreft de gebieden aan de westzijde van de N271 (tussen de Maas en de N271), de wijk vogelbuurt en de straat Vlammertsehof in Nieuw Bergen. Ook Maasduinen Staete heeft het advies ontvangen om te evacueren. Er wordt nog steeds gerekend, maar volgens de informatie die nu bekend is zijn de bovenstaande gebieden risicogebied. Dat betekent dat in deze gebieden wateroverlast kan ontstaan. Daarom ontvangen de betrokken bewoners het dringende advies om te evacueren. Gemeente Bergen is op dit moment brieven met informatie in het gebied aan verspreiden.

Huidige berekeningen

Dit advies geeft de gemeente op basis van de berekeningen die op dit moment bekend zijn. Het kan zijn dat deze later vandaag worden bijgesteld. Maar gelet op de korte termijn die nog rest voor de hoogwatergolf gemeente Bergen bereikt, neemt de gemeente geen risico en baseert zich op het maximale risicogebied.

Hoogwatergolf

Naar verwachting is de piek van de hoogwatergolf morgenochtend vroeg in gemeente Bergen.

Niet verplicht

Net als in Bergen en Aijen is evacuatie is niet verplicht, de burgemeester adviseert de bewoners echter dringend om te vertrekken. Burgemeester Pelzer: “Wanneer u besluit om in uw huis te blijven doet u dat voor eigen risico, op eigen verantwoording.”

Onderdak

Inwoners die niet bij vrienden of familie terecht kunnen zijn welkom in Den Asseldonk in Nieuw Bergen.

Overige berichten

- Rondleiding Historische Molenroute Well
- Vraag attentie aan voor mantelzorger
- Maaspark Well Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling
- Leergeld De Stuwwal: Alle Kinderen mogen meedoen!
- Video presentatie dijken uitwerkingslocaties Well
- Toelichting op de meteorologische zomer van 2021
- De exceptionele zomer van 2021
- Harmonie sjouwt volgende week oud papier voor Lisanne
- Rondleiding Historische Molenroute Well
- De Groene Rivier geeft de Maas ruimte en laat natuur en landbouw samenkomen
- Kleedjesmarkt (helaas) het alternatief voor de rommelmarkt van KVW in 2021
- OPROEP voor jouw foto's van juli 2021.
- Nazorgfase Hoogwater (2)
- Extra Afvalinzameling
- Nazorgfase Hoogwater (1)